Kasvatustiede

Kasvatustieteiden koulutustarjonta 2022-2023

⇒ KASVATUSTIEDE: Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
⇒ KASVATUSTIEDE: Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op

Kenelle nämä opinnot sopivat?

Opinnot sopivat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Kasvatustiede sopii alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opinnoista on hyötyä luokanopettaja- tai lastentarhanopettajakoulutukseen tai opettajan pedagogisiin opintoihin.

Kasvatustieteiden monimuoto-opiskelu

Ks. Opiskelijan kokemukset monimuoto-opiskelusta!