Kasvatustiede

Kasvatustieteiden koulutustarjonta 2024-2025

⇒ KASVATUSTIEDE: Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
⇒ KASVATUSTIEDE: Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Kenelle nämä opinnot sopivat?

Opinnot sopivat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Kasvatustiede sopii alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opinnoista on hyötyä luokanopettaja- tai lastentarhanopettajakoulutukseen tai opettajan pedagogisiin opintoihin.

Kasvatustieteiden monimuoto-opiskelu

Ks. Opiskelijan kokemukset monimuoto-opiskelusta!