Opiskele avoimessa yliopistossa

Joustavaa monimuoto-opiskelua omalla paikkakunnalla

Hiiden Opistossa voi opiskella yliopisto-opintoja monimuoto-opetuksena, joka sisältää tuutorin ohjaamaa verkko-opiskelua ja opintoryhmätyöskentelyä. Avoimen yliopiston opintosuoritukset ovat Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja ja suoritetuista opintokokonaisuuksista saa todistuksen. Opinnot on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille koulutustaustasta riippumatta.

Turun yliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta itse ja yhteistyössä eri puolilla Suomea sijaitsevien oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on yhdessä oppilaitosverkoston kanssa tuoda opinnot mahdollisimman monen aikuisopiskelijan ulottuville.

Opinnoista kiinnostuneet arvioivat itse edellytyksensä osallistua yliopistotasoisiin opintoihin mm. opinnoissa vaadittavan kielitaidon suhteen. Mikäli opinnoissa vaaditaan edeltäviä opintoja, niistä mainitaan opetusohjelmassa ilmoittautumisohjeiden yhteydessä.

Koulutustarjonta 2023-2024

⇒ KASVATUSTIEDE: Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden perusopinnot 25 op
⇒ KASVATUSTIEDE: Erityispedagogiikan perusopinnot, 25 op
OIKEUSTIEDE
ENGLANTI: Academic and Professional Skills (3 op)

Opintoihin ilmoittaudutaan ensin 1) Hiiden Opistossa ja sen jälkeen Turun yliopiston Avoimen yliopiston 2) Peppi-palvelussa.