Kestävän kehityksen toimintaperiaatteet Hiiden Opistossa   

Osana kestävän kehityksen työtämme olemme määritelleet Hiiden Opistolle toimintaperiaatteet, jotka auttavat meitä jokaista tekemään arjessa kestäviä valintoja ja päätöksiä. Tavoitteenamme on, että pidemmällä aikavälillä oppilaitoksen kaikki toiminta suuntautuu kestävyyttä edistäväksi ja osaksi jokaisen yhteisön jäsenen päivittäistä toimintaa.  

1. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus (taloudellinen vastuu)  

 • Teemme hankintoja harkiten ja vältämme turhia hankintoja. Hankinnoissa suosimme lainaamista, vuokraamista ja kierrätysmateriaaleja, kun se on mahdollista.  
 • Opetuksessa käytettävät tilat, koneet ja laitteet ovat pääsääntöisesti yhteiskäytössä muiden toimijoiden kanssa.   
 • Kiinnitämme huomiota työvälineiden ja laitteiden turvallisuuteen, huoltoon ja kestävään käyttöön.   
 • Opetusohjelmaamme kuuluu kursseja, joilla edistetään kestävän kulutuksen teemoja esim. kiertotalous, vaihtoehtoiset energiaratkaisut, jakamistalous, lähiruoka ja -materiaalit.   
 • Opistolle tarpeettomaksi käyneet laitteet myymme, kierrätämme tai lahjoitamme edelleen.   

2. Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys (ympäristövastuu)   

 • Hankimme uutta vain todelliseen tarpeeseen.  
 • Pyrimme vähentämään kopioiden määrää: pyrimme paperittomaan viestintään ja dokumenttien jakamisessa käytämme pilvipalveluja.  
 • Käytämme materiaaleja, tavaroita ja työvälineitä mahdollisimman pitkään, sekä korjaamme ja huollamme niitä uuden ostamisen sijaan aina kun mahdollista.   
 • Kierrätämme jätteet (seka- ja biojäte, pahvit, muovit).   

3. Energia ja vesi (ympäristövastuu)  

 • Pidämme opiston energian- ja vedenkulutuksen kohtuullisena.  
 • Edistämme verkko-opetusta ja erilaisten digitaalisten palveluiden käyttöönottoa.   
 • muistamme kuitenkin siivota sähköpostimme ja digitiedostomme säännöllisesti  
 • vältämme turhaa isojen tiedostojen lataamista  
 • Suosimme lihasvoimin kulkemista ja vähäpäästöistä matkustamista  

4. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi (sosiaalinen vastuu)  

 • Luomme ja ylläpidämme hyvää työilmapiiriä.   
 • Pyrimme turvaamaan vakituisen henkilöstön määrän ja hyvinvoinnin.   
 • Tuemme opettajien ammattitaitoa ja työinnon kehittymistä.  
 • Pidämme huolta kurssitarjonnan monipuolisuudesta ja kurssien saavutettavuudesta.  
 • Opiskelijoilla on käytössä suoria vaikutuskanavia esim. palautelomake netissä.   
 • Noudatamme turvallisemman tilan periaatteita.  

5. Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet (kulttuurinen vastuu)  

 • Turvaamme kulttuuriperintöä ylläpitävien ja edistävien kurssien tarjontaa.  
 • Teemme yhteistyötä ja järjestämme tapahtumia eri kulttuurijärjestöjen, -toimijoiden ja kuntien kulttuuritoimien kanssa.  
 • Lisäämme ymmärrystä, taitoja ja tietoa kestävästä elämäntavasta.  

6. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys (kulttuurinen ja sosiaalinen vastuu)  

 • Tarjoamme kurssisisältöjä maahanmuuttajaopiskelijoille ja edistämme opiskelun edellytyksiä. Palkkaamme mahdollisuuksien mukaan maahanmuuttajataustaisia opettajia.  
 • Lisäämme kuntalaisten tietoa muista kulttuureista (esim. luennot, kielikurssit)  
 • Järjestämme opetusta alueen kylissä ja taajamissa 
 • Järjestämme opetusta erityisryhmille.