Opintoseteliavustus

Hiiden Opiston maahanmuuttajaopiskelijat, eläkepäätöksen saaneet IT-opiskelijat ja yli 63-vuotiaat IT-opiskelijat voivat hakea vapautuksen kurssimaksusta (max. 2 kurssia/lukuvuosi). Opetushallituksen myöntämästä vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksesta ja hakemuksesta
saa lisätietoa kurssin opettajalta.