Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

kasvatustieteiden-perusopinnot

Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään tukea tarvitsevien kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta ja poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista. Tutkittu tieto auttaa antamaan yksilöllistä tukea erilaisille oppijoille.

Erityispedagogista tietoa voivat työssään hyödyntää esimerkiksi luokanopettajat, lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö ja näille aloille aikovat. Opintojen sisällöt puhuttelevat jokaista kasvattajaa sekä muita lasten ja nuorten arjen jakavia ihmisiä.

Osaamistavoitteet

Erityispedagogiikan perusopinnot suorittanut opiskelija ymmärtää erityispedagogisia ilmiöitä ja näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla sekä eri elämänvaiheissa ja tuntee erityispedagogiikan tieteenalan keskeisiä käsitteitä ja teoriasuuntauksia.

Aikataulu

Syyslukukausi 

 • Erityispedagogiikan perusteet, 7 op
 • Oppimisen edellytykset ja haasteet, 4 op

Kevätlukukausi 

 • Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa, 7 op
 • Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus, 7 op

Opintojen luentoajat varmistuvat myöhemmin. Osalle luennoista voi osallistua verkko-oppimisympäristössä (Zoom) ja osa tulee kuunneltaviksi tallenteina. Etäyhteyden verkko-osoitteet ilmoitetaan opintojen Moodlealueella. Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.

Erityispedagogiikan opintojen aikataulu 2023-2024 (pdf)

Opintoryhmät kokoontuvat Kuoppanummen koulukeskuksessa, Kuoppanummentie 18, Nummela

 • ke 13.9. klo 17.00-19.30
 • ke 27.9. klo 17.00-19.30
 • ke 11.10. klo 17.00-19.30
 • ke 25.10. klo 17.00-19.30
 • ke 8.11. klo 17.00-19.30
 • ke 22.11. klo 17.00-19.30
 • ke 10.1. klo 17.00-19.30
 • ke 6.3. klo 17.00-19.30
 • ke 20.3. klo 17.00-19.30

Kurssi alkaa perusopetuksen aloitusohjauksella torstaina 7.9. klo 17.00-18.45 verkkoympäristössä. Ensimmäinen opintoryhmä kokoontuu ke 13.9. klo 17.00-19.30.

Hinta ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ensin Hiiden Opistoon ja sitten Turun avoimeen yliopistoon. Ilmoittautuminen Hiiden Opistoon 1.6.2023 alkaen ja Turun yliopistoon 1.9.2023 alkaen.

 • Hiiden Opiston opintomaksu 177 € / opintojakso
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 250 € / opintojakso (maksetaan Turun avoimeen yliopistoon)

Ilmoittaudu Erityispedagogiikan perusopintohin (25 op) Hiiden Opistoon 1.6. 2023 alkaen

⇒ Ilmoittaudu Erityispedagogiikan perusopintohin (25 op) Turun avoimeen yliopistoon

Opiskelu

Opinnot koostuvat luennoista ja pienryhmäopetuksesta, sekä itsenäisestä opiskelusta verkkoalustalla. Suoritustavat vaihtelevat eri jaksoilla. Katso tarkempia tietoja opintosuunnitelmasta.

Erityispedagogiikan perusopintojen 25 op opintosuunnitelma (pdf)