Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

kasvatustieteiden perusopinnot

Perusopinnoissa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä eri näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja rakentaa ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä. Opinnoissa tutustutaan kasvatustieteen keskeisiin käsitteisiin, tutkimuskohteisiin ja selitysmalleihin.

Opintojaksot

 1. Johdanto kasvatustieteisiin 4 op
 2. Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op
 3. Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
 4. Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op
 5. Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä 4 op
 6. Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op

Hinta ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ensin Hiiden Opistoon ja sitten Turun avoimeen yliopistoon. Ilmoittautuminen Hiiden Opistoon 1.6.2022 alkaen ja Turun yliopistoon 1.9.2022 alkaen.

 • Hiiden Opiston opintomaksu 169 € / lukuvuosi
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 250 € / lukuvuosi (maksetaan Turun avoimeen yliopistoon)

Ilmoittaudu Kasvatustieteiden perusopintoihin Hiiden Opistoon 1.6. 2022 alkaen

Ilmoittaudu Kasvatustieteiden perusopintoihin 12.8.-30.9.2022 Turun avoimeen yliopistoon 

Kasvatustieteiden opiskelu

 • Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kolme kertaa opintojaksolla.
 • Luennot pidetään arki-iltaisin Turun yliopistossa ja ne välitetään verkko-oppimisympäristössä ja tallenteina.
 • Opintoihin sisältyy kolme tenttiä ja tarvittaessa rästitentit. Tentit järjestetään oppilaitoksessa tai Moodle-tentteinä.

Opintojen aloitus ja aikataulu 2022-2023

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op aikataulu 2022-2023 (pdf)

! 1. opintoryhmätapaaminen, torstaina 8.9. klo 18.00-20.30, Lohjan lukio luokka A104, Rantapuisto 39, 08100 Lohja
! Aloitusohjaus
verkko-oppimisympäristössä keskiviikkona 14.9.2022 klo 17.00-19.00

Syksyn opintoryhmät

to 8.9. klo 18.00–20.30
to 6.10. klo 18.00–20.30
to 13.10. klo 18.00–20.30
to 10.11. klo 18.00–20.30
to 1.12. klo 18.00–20.30
to 15.12. klo18.00–20.30


Kevään opintoryhmät

to 12.1. klo 18.00–20.30
to 26.1. klo 18.00–20.30
to 16.2. klo 18.00–20.30
to 2.3. klo 18.00–20.30
to 30.3. klo 18.00–20.30

 

Opintojen sisältö ja kirjallisuus

Kasvatustieteen perusopintojen OPS 2022-2023