Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

kasvatustieteiden perusopinnot

Perusopinnoissa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä eri näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja rakentaa ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä. Opinnoissa tutustutaan kasvatustieteen keskeisiin käsitteisiin, tutkimuskohteisiin ja selitysmalleihin.

Opintojaksot

 1. Johdanto kasvatustieteisiin 4 op
 2. Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op
 3. Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
 4. Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op
 5. Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä 4 op
 6. Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op

Hinta ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ensin Hiiden Opistoon ja sitten Turun avoimeen yliopistoon. Ilmoittautuminen Hiiden Opistoon 3.6.2024 alkaen.

 • Hiiden Opiston opintomaksu 181 € / lukuvuosi
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 250 € / lukuvuosi (maksetaan Turun avoimeen yliopistoon)

Ilmoittaudu Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden perusopintoihin Hiiden Opistoon 3.6. 2024 alkaen

⇒ Ilmoittaudu Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden perusopintoihin Turun avoimeen yliopistoon (linkki avautuu myöhemmin)

Kasvatustieteiden opiskelu

 • Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kolme kertaa opintojaksolla.
 • Luennot pidetään arki-iltaisin Turun yliopistossa ja ne välitetään verkko-oppimisympäristössä ja tallenteina.
 • Opintoihin sisältyy kolme tenttiä ja tarvittaessa rästitentit. Tentit järjestetään oppilaitoksessa tai Moodle-tentteinä.

Opintojen aloitus ja aikataulu 2024-2025

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op aikataulu 2024-2025 (pdf)

! 1. opintoryhmätapaaminen, torstaina 5.9. klo 18.00-20.30, Mäntynummen yläkoulussa, luokka A104, Rantapuisto 39, 08100 Lohja
! Aloitusohjaus
verkko-oppimisympäristössä keskiviikkona 29.8.2024 klo 17.00-19.00

Syksyn opintoryhmät

to 5.9. klo 18.00–20.30
ke 18.9. klo 18.00–20.30
to 26.9. klo 18.00–20.30
to 10.10. klo 18.00–20.30
to 31.10. klo 18.00–20.30
to 14.11. klo 18.00–20.30
to 12.12. klo 18.00–20.30


Kevään opintoryhmät

to 16.1. klo 18.00–20.30
to 30.1. klo 18.00–20.30
to 13.2. klo 18.00–20.30
to 27.2. klo 18.00–20.30
to 20.3. klo 18.00–20.30
to 27.3. klo 18.00–20.30

Opintojen sisältö ja kirjallisuus

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen OPS 2024-2025 (pdf)