Tietosuojaseloste

Noudatamme 25.5.2018 voimaan tullutta EU:n tietosuoja-asetusta.

⇒ Tutustu Lohjan kaupungin tietosuojainfoon

⇒ Hiiden Opiston henkilörekisterin tietosuojaseloste