Verkon välityksellä tapahtuva opetus

Hiiden Opistossa voi opiskella monimuoto- ja verkko-opintoja. Monimuoto-opiskelu sisältää itsenäisen verkossa työskentelyn lisäksi lähiopetuskertoja. Verkko-opiskelussa tarvitaan toimiva sähköpostiosoite ja sujuvat atk-käyttötaidot.

Joustavat verkkovälitteiset opiskelumuodot Hiiden Opiston kurssitarjontaan:

Verkko-opetus

Hiiden Opistossa voi opiskella myös pelkästään verkossa. Opiskelumateriaalit jaetaan verkon välityksellä viikoittain tai kurssin alettua. Opiskelijalta edellytetään hyviä tietoteknisiä taitoja ja kykyä itsenäiseen opiskeluun ja opiskelun aikatauluttamiseen.

Etä- ja yhdistelmäopetus

Etäopetus: 

Etäopiskelu tarkoittaa aikaan ja paikkaan sitomatonta opiskelua. Yleensä etäopiskelu on verkossa opiskelua, joka sisältää reaaliaikaisia oppitunteja tai luentoja.

Yhdistelmäopetus:  

Yhdistelmäopetuksessa osa ryhmästä on läsnä opetustilassa ja osa etänä verkkoyhteydellä. Opetus on siis lähiopetuksen ja etäopetuksen samanaikainen opetustilanne. 

Tietoa etäopetuksesta on kerätty Hiiden Opiston Peda.nettiin:
https://peda.net/lohja/hiiden-opisto/etaopetus


Verkkokoulutus Hiiden Opistossa

 

Kielet ja kirjallisuus

 

12077424 Espanjan alkeiden intensiivikertaus etänä (perustaso A1)
2.5.-23.5.2022, ma 17.30-19.45, 12 t, 27 €
Acosta Lara Jairo

 

 

 

 

Etäopetus Hiiden Opisto