Tentit ja tenttiminen

Suurimmassa osassa avoimen yliopiston opintoja on opintosuorituksena kirjallisuus- tai luentotentti. Tenttejä järjestetään opintojen opetusohjelman mukaisesti joko salitentteinä Hiiden Opiston ilmoittamassa tilassa tai joustavasti suoritettavina Moodle-tentteinä.

 • Tenttien järjestämistavat ja ajat ilmoitetaan opintojen opetusohjelmissa.
 • Jokaisesta tentittävästä opintosuorituksesta järjestetään vähintään kolme tenttimismahdollisuutta. Esimerkiksi luento-opetuksen päätteeksi järjestetään tenttitilaisuus ja kaksi uusintatenttikertaa.
 • Opinto-oikeutesi aikana voit ilmoittautua samaan tenttiin enintään kolme kertaa, vaikka opetusohjelmaan sisältyisi useampia tenttipäiviä.
 • Tenttituloksista jää voimaan korkein arvosana.

Moodle-tentti

Moodle-tentti on Moodle-oppimisympäristössä järjestettävä tentti, johon osallistutaan omalta tietokoneelta opintojen opetusohjelmassa ilmoitettuna ajankohtana.

 • Moodle-tentit voivat olla kestoltaan pidempiä ns. aineistotenttejä, jolloin tentissä saa käyttää kirjallisuutta ja muistiinpanoja. Tenttikysymykset on muotoiltu siten, että kirjoista ei löydy suoraa vastausta, vaan vastaajan on kyettävä yhdistelemään ja päättelemään vastauksissa esittämänsä tiedot. Aineistotenttiin tulee siis valmistautua tavalliseen tapaan. Esseemuotoiset tenttivastaukset voi oppiaineesta riippuen kirjoittaa joko suoraan Moodleen tai vastauksen voi kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmalla ja liittää valmiina tentin vastauskenttään.
 • Moodle-tentti voi olla myös yksityiskohtaista osaamista mittaava monivalintatentti. Tällöin tenttiaika on määritelty lyhyemmäksi.
 • Opiskelijat saavat tenteistä tarkemmat ohjeet opintokohtaisesti. Moodle-tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Salitenttiin ilmoittautuminen

 • viimeistään 10 vrk ennen tenttiä
 • tarja.saarinen@lohja.fi
  • kerros viestissäsi etu- ja sukunimesi
  • tentittävä aine
  • opintojakso
  • kirjallisuus

>> Lisätietoja Turun avoimen yliopiston nettisivuilta