Tentit ja tenttiminen

Suurimmassa osassa avoimen yliopiston opintoja on opintosuorituksena kirjallisuus- tai luentotentti. Tenttejä järjestetään opintojen opetusohjelman mukaisesti joko salitentteinä Hiiden Opiston ilmoittamassa tilassa tai joustavasti suoritettavina Moodle-tentteinä.

 • Tenttien järjestämistavat ja ajat ilmoitetaan opintojen opetusohjelmissa.
 • Jokaisesta tentittävästä opintosuorituksesta järjestetään vähintään kolme tenttimismahdollisuutta. Esimerkiksi luento-opetuksen päätteeksi järjestetään tenttitilaisuus ja kaksi uusintatenttikertaa.
 • Opinto-oikeutesi aikana voit ilmoittautua samaan tenttiin enintään kolme kertaa, vaikka opetusohjelmaan sisältyisi useampia tenttipäiviä.
 • Tenttituloksista jää voimaan korkein arvosana.

Tenttipäivät ja ajat sekä tenttitilaisuuksien paikat

Tarkista tiedot opintojen opetusohjelmasta.

Ilmoittautuminen tentteihin

 • Ohjeet tentteihin ilmoittautumisesta annetaan oppiainekohtaisesti.

Salitenttiä koskevat ohjeet

 • Tenttiin otetaan mukaan vain kirjoitustarvikkeet (kynä, pyyhekumi, teroitin, viivain) ja henkilöllisyystodistus. Laukut ja kaikki muut tavarat jätetään tenttisalin seinustoille. Myös kännykät ja kellot on jätettävä laukkuun, ja ne on pidettävä suljettuna. Vastauspaperit saa tentin valvojilta.
 • Kuulustelun alkaessa tenttijöille jaetaan nimellä varustetut kuoret, jotka sisältävät tenttikysymykset. Kysymyskuoren saa avata vasta kun valvoja antaa luvan.
 • Vastausaikaa on 3 tuntia (jotkin luentokuulustelut kestävät 2 tuntia). Aika lasketaan siitä hetkestä, kun tentinvalvoja antaa luvan avata kysymyskuoret.
 • Kirjoita jokaiseen vastauspaperiisi nimesi ja opiskelijanumerosi.
 • Tenttivastaukset kirjoitetaan suomeksi. Mahdollisuus vastata muilla kielillä on selvitettävä etukäteen.
 • Tenttisalissa on vallittava tenttirauha. Opiskelijat eivät saa keskustella keskenään eivätkä vaihtaa aineistoja. Tenttisalissa ei saa liikkua turhaan. Tenttisalista poistunut opiskelija ei saa palata jatkamaan tenttiään. Tenttitilaisuutta häiritsevä opiskelija poistetaan salista.
 • Tentistä saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua alkamisajankohdasta. Valvoja merkitsee taululle tentin päättymisajan sekä ajankohdan, josta alkaen tentistä poistuminen on mahdollista.
 • Palauta tentti-ilmoittautumislomake, tenttikysymykset ja vastauspaperit tenttikuoressa niille osoitetuille paikoille valvojan pöydälle.
 • Tenttiin osallistuja todistaa henkilöllisyytensä valvojalle virallisella henkilöllisyystodistuksella samalla kun hän palauttaa vastauspaperinsa.

Moodle-tentti

Moodle-tentti on Moodle-oppimisympäristössä järjestettävä tentti, johon osallistutaan omalta tietokoneelta opintojen opetusohjelmassa ilmoitettuna ajankohtana.

 • Moodle-tentit voivat olla kestoltaan pidempiä ns. aineistotenttejä, jolloin tentissä saa käyttää kirjallisuutta ja muistiinpanoja. Tenttikysymykset on muotoiltu siten, että kirjoista ei löydy suoraa vastausta, vaan vastaajan on kyettävä yhdistelemään ja päättelemään vastauksissa esittämänsä tiedot. Aineistotenttiin tulee siis valmistautua tavalliseen tapaan. Esseemuotoiset tenttivastaukset voi oppiaineesta riippuen kirjoittaa joko suoraan Moodleen tai vastauksen voi kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmalla ja liittää valmiina tentin vastauskenttään.
 • Moodle-tentti voi olla myös yksityiskohtaista osaamista mittaava monivalintatentti. Tällöin tenttiaika on määritelty lyhyemmäksi.
 • Opiskelijat saavat tenteistä tarkemmat ohjeet opintokohtaisesti. Moodle-tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

>> Lisätietoja Turun avoimen yliopiston nettisivuilta