Kurssit maahanmuuttajalle / Courses for immigrant

Hiiden Opiston maahanmuuttajille suunnatusta kurssitarjonnasta pääosan muodostavat suomen kielen kurssit. Suomea voi opiskella alkeista keskitasolle, kerran viikossa tai intensiivikurssilla. Hiiden Opisto järjestää myös uutta aikuisten maahanmuuttajien lukutaitokoulutusta (UMAKO). Opiston laaja kurssitarjonta kaikilla ainealueilla on kaikkien käytettävissä.

Tervetuloa!


The majority of the Hiiden Opisto courses aimed at immigrants consist of Finnish language courses. Here you can study Finnish from beginner to intermediate level, once per week or on an intensive course. Hiiden Opisto also organizes new literacy training for adult immigrants (UMAKO). The broad course selection of Hiiden Opisto is available for everyone. Welcome!

 

 

 

 

 

 

 


SUOMEN ERIKOISKURSSIT

0112010013 Suomea lasten kanssa A – Finnish with children (perustaso/level A1)
• Ojamo-talo, Kartanonkuja 4, Lohja
• to 12.30–14.00, 1.9.–24.11.
• Tanja Deichmann, 24 t, 39 €
• Ilmoittautuminen alkaa 3.8. klo 11.00
Tule oppimaan suomea yhdessä lapsesi kanssa! Kurssi on tarkoitettu pienten lasten ja vauvojen vanhemmille. Kurssilla opitaan suomea rennossa ilmapiirissä lapset huomioiden. Samalla pääset tutustumaan muihin vanhempiin. Ota vauvalle mukaan turvakaukalo tai alusta. Myös lasten tulee ilmoittautua. Lapsista ei makseta kurssimaksua. Tervetuloa!
Come and learn Finnish together with your child! The course is aimed at parents of babies and young children. During the course we will learn Finnish in a relaxed, child-friendly atmosphere. You will also get a chance to get to know other parents. Please bring a seat or a blanket for your baby. Children also need to be enrolled on the course. No course fee will be charged from children. Welcome!

0112010010 Suomea kiinalaisille (perustaso A1)
Laurentius-talo D-ovi, aineluokka 1.53.2, Kirkkokatu 6, Lohja
ti 15.30–17.00, 30.8.–22.11., 10.1.–11.4.
Yuan Jinghua, 50 t, 69 €
Ilmoittautuminen alkaa 3.8. klo 11.00
Tule oppimaan suomen alkeet kiinaksi. Opiskelemme Suomen mestari 1-kirjaa (2020, tai uudempi painos). Opettelemme kirjoittamaan ja puhumaan suomea, sekä ääntämään. Opiskelemme myös suomen kielioppia ja lauseoppia.
快来用汉语学习芬兰语的基础知识吧, 我们正在学习芬兰语冠军 1 的书本(2020 年或更新版本), 学习芬兰语的写作和口语以及发音,还学习芬兰语的语法和与句子。

MUUT SUOMEN KURSSIT

0112010007 Suomen alkeet – Beginners’ course (perustaso/level A1)
• Laurentius-talo, Kirkkokatu 6, Lohja
• ma 16.00–17.30, 29.8.–21.11.
• Anja-Riitta Haavisto, 24 t, 39 €
• Ilmoittautuminen alkaa 3.8. klo 11.00
Oppikirja: Suomen mestari 1 (uudistettu painos 2020), kpl 1 alkaen. Suomea aivan alkeista. Harjoittelemme suomen kielen perusteita, puhumista, arkielämän tilanteita ja sanastoa suomeksi. Sopii vasta-alkajille.
Book: Suomen mestari 1, from ch. 1 onwards. Come and learn Finnish from the very beginning. During this course we will practice basic Finnish vocabulary, pronunciation, speaking and grammar. Our focus will be on everyday language. Beginners’ course.

0112010006 Suomen alkeet – Finnish beginners’ course (perustaso/level A1)
• Laurentius-talo, aineluokka 1.53.2,
• Kirkkokatu 6, Lohja
• ma 10.00–11.30, 29.8.–21.11., 9.1.–17.4.
• Tanja Deichmann, 50 t, 69 €
• Ilmoittautuminen alkaa 3.8. klo 11.00
Sisältö sama kuin edellä. Read the course discription above.

0512010003 Suomen intensiiviset alkeet – Intensive Beginners’ course (perustaso/level A1)
• Nummelan työväentalo, Pisteenkaari 3, Nummela
• ti 13.30–15.00, ke 10.00–11.30, 30.8.–23.11.
• Tanja Deichmann, 48 t, 69 €
• Ilmoittautuminen alkaa 3.8. klo 11.00
Tule opiskelemaan suomea tehokkaasti kaksi kertaa viikossa. Harjoitellaan suomen kielen perusteita, keskeistä sanastoa, puhetilanteita ja kielioppia. Aiheina mm. tutustuminen, koti ja perhe, päivärutiinit ja asuminen. Sopii vasta-alkajille.
Come and learn Finnish effectively twice a week. During this course we will practice basic Finnish vocabulary, pronunciation, speaking and grammar. We will cover topics such as introductions, family, daily routine and living. Beginners’ course.

0512010006 Suomen intensiiviset alkeet (perustaso/level A1)
• Nummelan työväentalo, Pisteenkaari 3, Nummela
• ti 13.30–15.00, ke 11.30-13.00,
• 10.1.–12.4.
• Tanja Deichmann, 52 t, 69 €
• Ilmoittautuminen alkaa 9.11. klo 9.00
Sisältö sama kuin edellä.
Read the course discription above.

0512010001 Suomen intensiiviset alkeet – Intensive beginners’ course (perustaso/level A1)
• Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, Nummela
• ma 17.00–18.30, ke 17.00–18.30, 12.9.–7.12.
• Pirjo Leväniemi, 48 t, 69 €
• Ilmoittautuminen alkaa 3.8. klo 11.00
Oppikirja: Suomen mestari 1 (uusittu painos). Opiskellaan suomea tehokkaasti 2xviikossa. Perusteita, sanastoa, puhetilanteita ja kielioppia. Sopii vasta-alkajille. Kurssi voidaan keskeyttää jos moni oppilas lopettaa sen kesken.
Suomen mestari 1 (2020 edition).
Come and learn Finnish effectively twice a week. During this course we will practice basic Finnish vocabulary, pronunciation, speaking and grammar. Beginners’ course. The course can be cancelled if many students quit it in the middle of the course.

0512010004 Suomen intensiivisten alkeiden jatko 1 – Intensive beginners’ continuation course 1 (perustaso/level A1)
• Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, Nummela
• ma 17.00–18.30, ke 17.00–18.30, 9.1.–17.4.
• Pirjo Leväniemi, 52 t, 69 €
• Ilmoittautuminen alkaa 9.11. klo 9.00
• Oppikirja: Suomen mestari (uusittu painos) 1. Jatkoa syksyn suomen intensiiviset alkeet -kurssille. Tule jatkamaan suomen opiskelua tehokkaasti 2xviikossa. Sopii vasta-alkajille. Kurssi voidaan keskeyttää jos moni oppilas lopettaa sen kesken.
Book:Suomen mestari 1 (2020 edition), ch. 1-5. Come and learn Finnish effectively twice a week. During this course we will practice basic Finnish vocabulary, pronunciation, speaking and grammar. We will cover topics such as introductions, family, daily routine and living. Beginners’ course. The course can be cancelled if many students quit it in the middle of the course.

0112010008 Suomen alkeiden jatko 1 – Basic course 1 (perustaso/level A1)
• Laurentius-talo, Kirkkokatu 6, Lohja
• ma 16.00–17.30, 9.1.–17.4.
• Anja-Riitta Haavisto, 26 t, 45 €
• Ilmoittautuminen alkaa 9.11. klo 9.00
Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl 6-9 (2020 uudistettu painos). Harjoitellaan suomen kielen perusteita ja kartutetaan sanavarastoa. Paljon keskusteluharjoituksia. Aiheina mm. asuminen, matkustaminen, ruoka ja juoma, juhlat ja työ. Sopii noin vuoden suomea opiskelleille.
Book: Suomen mestari 1, ch. 6-9. Come and continue your Finnish studies. During this course we will learn more vocabulary and grammar. We will also practice everyday speaking situations. Our topics include travel, food, holidays, celebrations and work. For those who have studied Finnish for about one year.

0512010002 Suomen alkeiden jatko 1- Basic course (perustaso/level A1)
• Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, Nummela
• ke 18.45–20.15, 14.9.–7.12.
• Pirjo Leväniemi, 24 t, 39 €
• Ilmoittautuminen alkaa 3.8. klo 11.00
Käytännön suomea alkeista edistyneille. Voit aloittaa, kerrata tai vahvistaa suomen kielen taitojasi. Paljon puheharjoituksia ja toiminnallisia tehtäviä. Kertaamme keskeisiä kielen rakenteita. Jokainen voi edetä opiskelussa omien taitojensa mukaan. Kurssi voidaan keskeyttää jos moni oppilas lopettaa sen kesken.
Practical Finnish for beginners and more advanced students. You can start from the basics, or revise and strengthen your Finnish skills. The course includes lots of speaking exercises and various other types of exercises. Everyone can advance in their studies in their own pace. The course can be cancelled if many students quit it in the middle of the course.

0512010005 Suomen alkeiden jatko 2- Basic course (perustaso/level A1)
• Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, Nummela
• ke 18.45–20.15, 11.1.–12.4.
• Pirjo Leväniemi, 26 t, 45 €
• Ilmoittautuminen alkaa 9.11. klo 9.00
Jatkoa syksyn alkeiden jatko 1 -kurssille. Harjoitellaan suomen kielen perusteita ja kartutetaan sanavarastoa. Paljon keskusteluharjoituksia. Aiheina mm. asuminen, matkustaminen, ruoka ja juoma, juhlat ja työ. Kurssi voidaan keskeyttää jos moni oppilas lopettaa sen kesken.
Come and continue your Finnish studies. During this course we will learn more vocabulary and grammar. We will also practice everyday speaking situations. Our topics include travel, food, holidays, celebrations and work. For those who have studied Finnish for about one year. The course can be cancelled if many students quit it in the middle of the course.

0112010005 Suomen peruskurssi 1 – Continuation course 1 (perustaso/level A2)
• Laurentius-talo, aineluokka 1.53.2,
• Kirkkokatu 6, Lohja
• ma 11.40–13.10, 29.8.–21.11., 9.1.–17.4.
• Tanja Deichmann, 50 t, 69 €
• Ilmoittautuminen alkaa 3.8. klo 11.00
Oppikirja: Suomen mestari 2. Laajennetaan suomen sanavarastoa ja opitaan uusia rakenteita. Aiheina virastossa asiointi, juhlat ja tavat. Kieliopissa mm.imperfekti perfekti, pluskvamperfekti. Paljon suullisia harjoituksia. Sopii n. 2-3 vuotta suomea opiskelleille.
Book: Suomen mestari 2. During this course we will focus on expanding vocabulary and learning more grammar structures. We will cover topics such as communication with authorities, celebrations and customs. For those who have studied Finnish for about 2-3 years.

0112010011 Suomen helppo keskustelu (taitotaso A2-B1)
• Laurentius-talo, aineluokka 1.53.2,
• Kirkkokatu 6, Lohja
• ti 17.15–18.45, 10.1.–11.4.
• Tanja Deichmann, 26 t, 39 €
• Ilmoittautuminen alkaa 9.11. klo 9.00
Oppikirja: Sainpas sanottua – Suomen kielen keskusteluoppikirja. Harjoitellaan puhumista! Keskustellaan suomeksi erilaisista aiheista uuden keskusteluoppikirjan avulla. Mukana myös kuuntelu- ja ääntämistehtäviä

0112010009 Suomen jatkokurssi 2 – keskitaso (B1)
• Laurentius-talo, aineluokka 1.53.2,
• Kirkkokatu 6, Lohja
• to 16.15–17.45, 1.9.–24.11.
• Tanja Deichmann, 24 t, 39 €
• Ilmoittautuminen alkaa 3.8. klo 11.00
Oppikirja: Suomen mestari 4. Kurssilla opiskellaan rinnakkain arkipäivän kielenkäyttöä ja virallisempaa viestintää. Luetaan ja kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja harjoitellaan aiemmin opittujen rakenteiden hallintaa. Aihepiirejä ovat uutiset ja viihde, elämänvaiheet ja henkilökuvat, maantieto ja luonto, jutustelu. Sopii n. 5-6 vuotta opiskelleille.

0112010012 Suomen jatkokurssi 3 – keskitaso (B1)
•  Laurentius-talo, aineluokka 1.53.2,
•  Kirkkokatu 6, Lohja
•  to 16.15–17.45, 12.1.–20.4.
•  Tanja Deichmann, 26 t, 39 €
• Ilmoittautuminen alkaa 9.11. klo 9.00
Oppikirja: Suomen mestari 4. Kurssilla opiskellaan rinnakkain arkipäivän kielenkäyttöä ja virallisempaa viestintää. Luetaan ja kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja harjoitellaan aiemmin opittujen rakenteiden hallintaa. Aihepiirejä: uutiset ja viihde, elämänvaiheet ja henkilökuvat, maantieto ja luonto, jutustelu. Sopii n. 5-6 vuotta opiskelleille
art courses.

ART COURSES

0111030024 Mixed technique art workshop – drawing, painting and paper decorating
• Laurentius-talo A-ovi, kuvataide 2064, Kirkkokatu 6, Lohja
• la 10.00–16.00, 1.–15.10.
• Anna Kozar-Poikonen, 21 t, 55 €
• Ilmoittautuminen alkaa 2.8. klo 11.00
• Ilmoittautuminen 14.9. mennessä
In this relaxing workshop, suitable for beginners and more advanced craftists, you will learn how to create still life work / compose motifs for drawing and painting. You’ll have an opportunity to try drawing, painting and mix techniques with many different materials (pencil, crayon, acrylic, paper, wood). During the lessons you will learn about techniques, how to mix drawing and painting, how to use individual materials, how to prepare objects for their metamorphosis, compose paper motifs. You will practice skills to complete your own projects on stunning decorations that you then take home. All materials and resources needed are included in the course fee. This course is in English / kurssi toteutetaan englannin kielellä.

COMPUTER COURSES

0534050012 Windows 10 ja 11: käytön alkeet B
• Opistotalo, Kanervasali, Karhumäenpolku 5, Nummela
• to 9.00–12.15, pe 12.15–15.30, 15.–22.9.
• Katja Räsänen, 12 t, 34 €
• Ilmoittautuminen alkaa 4.8. klo 11.00
• Ilmoittautuminen 8.9. mennessä
Käymme rauhallisesti aivan alusta lähtien tietokoneen ja ohjelmien käytön perusasioita sekä tekstinkäsittelyn ja Internetin käytön alkeita. 1) Tietokoneen ja ohjelmien käynnistäminen, hiiren käyttö, kirjoittaminen, tulostaminen. 2) Ergonomian perusohjeet 3) Windows 10 -käyttöjärjestelmään tutustuminen. 4) Internetin käyttöä jokapäiväisessä elämässä: tiedonlähteet, kartat ja muut mielenkiintoiset internet-sivut tulevat tutuksi. Kurssi sopii kaikille tietokoneen käyttöä aloitteleville. Opetusta saa tarvittaessa myös englanniksi. Kurssipäivät 15.9., 16.9., 22.9.

 

Lue lisää maahanmuuttajakoulutuksesta