Tilauskoulutus

tilauskoulutusta Hiiden Opistosta

Täydennyskoulutusta ja virkistystoimintaa

Työyhteisön tärkein voimavara on osaava ja motivoitunut henkilökunta. Hiiden Opisto tarjoaa kunnille, yrityksille ja yhteisöille koulutuspalveluja. Tilaajan kanssa yhteistyössä räätälöity koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen tai yhteisön tarpeet huomioiden.

Koulutus voidaan järjestää nopeasti ja joustavasti tilaajan toivomana ajankohtana joko opiston tai työyhteisön omissa tiloissa tai muussa sopivassa paikassa.

Kun tarvitset tilauskoulutusta

Ota yhteyttä suunnittelija Anne-Mari Veliniin, p. 044 374 0494 tai anne-mari.velin@lohja.fi, ja kerro koulutuksesi tarpeesta. Keskustelun perusteella laadimme yrityksellesi tarjouksen.

Järjestämme tilauskursseina mm.

Musiikkikursseja varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville
Kielikursseja yksilö- ja ryhmäopetuksena
IT-kursseja
Valokuvauskursseja
Hygieniapassikoulutusta
Ensiapukoulutusta
Työyhteisökoulutusta
Erilaisia virkistyskursseja

Lisätietoja Anne-Mari Velin, p. 044 374 0494 tai anne-mari.velin@lohja.fi