Opiskele Avoimessa yliopistossa

Hiiden Opistossa opiskellaan lukuvuonna 2019-2020 kasvatustieteen perusteita 25 op, psykologian perusopintoja 15 op sekä aikuiskasvatustieteen ja lääketieteen opintojaksoja.

Digitaidot-hanke käynnistynyt

Syksyllä 2018 Opetushallitus myönsi valtionavustusta aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Avustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Digiaikakauden taidot -ohjelmaa. Hiiden Opisto haki ja sai rahoitusta Digitaidot-hankeelleen.