Riikka Rängman – taitoaineiden opettaja

Riikka Rängman taitoaineiden opettaja Hiiden Opisto haastattelu

Lohjalainen Riikka Rängman tuli Hiiden Opistoon opettamaan Käsityökoulu Hiisi -kurssilaisia vuonna 2007. Tällä hetkellä Riikka toimii määräaikaisena taitoaineiden opettajana Hiiden Opistossa.

Mistä nautit eniten opettajan työssäsi?

Kohtaaminen ja asioiden pohtiminen yhdessä on Riikasta parasta opettajan työssä. Kursseilla oppii itsekin joka kerta jotain uutta. Toisten ihmisten auttaminen ja ohjaaminen heille rakkaan harrastuksen parissa tuo hyvinvointia ja antaa energiaa myös opettajalle.

Millä tavalla koet kursseilla käymisen tuovan hyvinvointia opiskelijoille?

Kurssit ovat monelle tärkeä sosiaalinen kokoontumispaikka. Uusien asioiden oppiminen on palkitsevaa.

Kursseille tullaan ilman titteleitä. Kaikki opiskelijat ovat samalla lähtöviivalla. Elämäntilanne voi olla mikä tahansa – kaikilla on yhtälainen mahdollisuus osallistua ja päästä oppimaan uusia asioita.

Mikä on mieleenpainunein kokomuksesi kansalaisopistossa opiskelusta tai opettamisesta?

Riikka muistaa, kuinka Hiiden Opiston kurssilla opiskellessaan kiireisen lapsiarjen haasteet unohtuivat hetkeksi ja pääsi hengähtämään itsen äärelle.

Mitä ajattelet kansalaisopistojen tulevaisuudesta / tulevaisuudessa tarvittavista taidoista?

Kansalaisopistojen tulisi Riikan mielestä olla kaikille tarjolla ja sitä kautta tasavertaisesti suhtautuvia oppilaitoksia. Kansalaisopistoissa opitut taidot ovat parhaimmillaan tulevaisuudessa tarvittavia taitoja.

Mitkä ovat terveisesi Hiiden Opistolle ja opiskelijoille: Kehittämisideoita, kiitosta, toiveita tulevaan?

Opiskelijoiden toiveet ja palautteet ovat Hiiden Opistolle tärkeitä, jotta kurssitarjonta voidaan suunnitella palvelemaan opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla.