Hiiden Opisto täyttää tänä vuonna 20 vuotta – Rehtori Anne Kotosen haastattelu

rehtori-Anne-Kotonen-Laurentius-talossa

Rehtori Anne Kotonen kertoo menneistä ja nykyisistä tunnelmistaan kansalaisopistouransa varrelta

Hiiden Opiston 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Kaarle Westlie haastatteli Hiiden Opiston rehtori Anne Kotosta. Voit kuunnella haastattelun kokonaisuudessaan tämän artikkelin lopusta linkistä.

Anne Kotonen tuli vuonna 1991 Vihdin kansalaisopistoon tekstiiliopettajaksi. Vuonna 2001 Anne Kotonen siirtyi Hiiden Opiston taitoaineiden osastonjohtajaksi. Taitoaineiden osaston alla toimivat tuolloin myös liikunnan ja tietotekniikan kurssit. Jo tuolloin Hiiden Opisto alkoi suunnata opetusta yhä enemmän myös yhteiskunnalliselle ja teoreettiselle puolelle. Hiiden Opiston toimintaa onkin aina ohjannut hyvä muuntautumiskyky ja ajankohtaiseen opiskelutarpeeseen vastaaminen.

Hallinnolliset tehtävä kiinnostivat Anne Kotosta ja hän päätyi 2006 apulaisrehtorin virkaan. Vuonna 2011 silloinen rehtori Marjatta Siikjärvi siirtyi toisiin tehtäviin, ja Anne on johtanut siitä asti opistoa rehtorin virassa.

Hiiden Opiston rehtori Karstuntie 17 toimipaikassaan
Rehtori Anne Kotosella häämötti 2021 maaliskuussa muutto Laurentius-taloon. Hiiden Opiston toimitilat sijaitsivat vuosina 2018-2021 Lohjalla Karstuntie 17:ssa. Toimitiloissa oli henkilökunnan toimistohuoneita ja kolme opetusluokkaa.

Anne kertoo haastattelussaan, että pitkä työura kansalaisopistossa on antanut mahdollisuuden vaikuttaa kansalaisopistotoimintaan ’isolla kädellä’. Kotonen on edistänyt esimiesaikanaan muun muassa päätoimisen IT-opettajan viran perustamista ja tätä kautta pystynyt kehittämään IT-opetusta Hiiden Opistossa.

IT-osaamisen tarve kasvaa entisestään

Digitalisaation merkitys on korostunut varsinkin kuluneen reilun vuoden aikana. Poikkeustilanne on toisaalta potkaissut Hiiden Opiston toiminnan hyvälle digitaaliselle uralle, mutta toisaalta se on ollut myös kivuliasta. Kaikkien toimijoiden taitoja on jouduttu kehittämään: etäopetuksessa on valtavasti opeteltavaa ja siihen Hiiden Opisto on panostanut.

Kun Annelta kysyttiin, mikä on pysynyt Hiiden Opiston tukipilarina, hän vastasi, että ’Opiskelijan kohtaaminen on aina yhtä sykähdyttävää!’ Anne Kotonen kehuu Hiiden Opiston asiakkaita ja on ilahtunut opiskelijamäärän tasaisesta lisääntymisestä. Nykypäivän opiskelija on kyllä vaativa, pohtii Anne Kotonen.

Hiiden Opisto on toukokuussa 2021 muuttanut uuteen Laurentius-taloon Lohjalla. Uusi talo on Anne Kotosen mielestä erittäin inspiroiva paikka. Koulutahojen ja kulttuuripuolen toimijoiden kanssa samassa monitoimijatalossa toimiminen tuo yhteistyöhön uutta näkökulmaa. Tilat ovat modernit ja toimivat. Eniten Anne Kotonen odottaa useiden toimijoiden synergian tuomaa uudenlaista luovuutta työntekemiseen.

Anne Kotonen näkee Hiiden Opiston sekä vapaan sivistystyön tulevaisuuden kaikin puolin valoisana. Opistokenttä on hyvin joustava ajan vaatimusten edessä, mikä on myös Hiiden Opiston vahvuus elinikäisen oppimisen kehyksessä. Jotta pystymme tarjoamaan laadukasta ja ajanmukaista opetusta asiakkaillemme, meillä tulee jatkossakin olla riittävässä määrin asiantuntevaa vakinaista opetushenkilöstöä.

Kuuntele Anne Kotosen haastattelu (15 min)

Vihdin Uutiset 25.3.2001. Hiiden Opiston rehtori Anne Kotonen on toiminut kansalaisopistouransa aikana myös taitoaineiden osastonjohtajana Vihdissä.