Kasvatustiede

kasvatustieteen-perusopinnot-25 op

Perusopinnoissa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä eri näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja rakentaa ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä. Opinnoissa tutustutaan kasvatustieteen keskeisiin käsitteisiin, tutkimuskohteisiin ja selitysmalleihin.

Opintojaksot

  1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
  2. Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
  3. Kasvatuspsykologia 4 op
  4. Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op
  5. Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op

Hinta ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ensin Hiiden Opistoon ja sitten Turun avoimeen yliopistoon. Ilmoittautuminen Hiiden Opistoon 17.5.2021 alkaen ja Turun yliopistoon 30.8.2021 alkaen.

  • Hiiden Opiston opintomaksu 169 € / lukuvuosi
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 250 € / lukuvuosi (maksetaan Turun avoimeen yliopistoon)

Ilmoittaudu Kasvatustieteiden perusopintoihin Hiiden Opistoon 17.5. alkaen

Ilmoittaudu Kasvatustieteiden perusopintoihin 1.9.-31.10.2021 Turun avoimeen yliopistoon 

Kenelle nämä opinnot sopivat?

Opinnot sopivat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Kasvatustiede sopii alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opinnoista on hyötyä luokanopettaja- tai lastentarhanopettajakoulutukseen tai opettajan pedagogisiin opintoihin.

Kasvatustieteiden opiskelu

  • Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kolme kertaa opintojaksolla.
  • Yhdeksän luentoa pidetään arki-iltaisin Turun yliopistossa ja ne välitetään verkko-oppimisympäristössä ja tallenteina.
  • Opintoihin sisältyy kolme tenttiä ja tarvittaessa rästitentit. Tentit järjestetään oppilaitoksessa ja Moodle-tentteinä.

Ks. Opiskelijan kokemukset monimuoto-opiskelusta!

Opintojen aloitus ja aikataulu 2021-2022

⇒ Kasvatustieteen perusopinnot 25 op aikataulu 2021-2022 (pdf)

! 1. opintoryhmätapaaminen, torstaina 9.9. klo 18.00-20.30, Laurentius-talo, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja
! Aloitusohjaus
verkko-oppimisympäristössä keskiviikkona 15.9.2021 klo 18.00-20.30

Syksyn opintoryhmät

30.09. to 18.00-20.30
07.10. to 18.00-20.30
28.10. to 18.00-20.30
25.11. to 18.00-20.30 (läsnäolovelvollisuus)
09.12. to 18.00-20.30
16.12. to 18.00-20.30


Kevään opintoryhmät

27.01. to 18.00-20.30
10.02. to 18.00-20.30
24.02. to 18.00-20.30 (läsnäolovelvollisuus)
10.03. to 18.00-20.30
07.04. to 18.00-20.30

Opintojen sisältö ja kirjallisuus

⇒ Kasvatustieteen perusopintojen OPS