Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus Hiiden Opistosta

Otsikkokuvassa osa Vihdin käsityökoulu Hiiden todistuksensa saaneista oppilaista. Opinnot kestivät 5 vuotta. Oppilaat pitivät loppunäyttelyn, jonka näyttelykatselmuksen yhteydessä jaettiin todistukset keväällä 2017.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Hiiden Opiston käsityön taiteen perusopetus

Hiiden Opisto antaa käsityön taiteen perusopetusta niin lapsille (OPS) kuin aikuisillekin (OPS). Opetusta on lapsille Lohjalla ja Vihdissä, aikuisten ryhmä alkaa syksyllä 2018 Lohjalla.

Lisätietoja:
Annamari Pyöriä – 044 369 1389
päätoiminen taitoaineiden opettaja

Sari Kymäläinen – 044 369 1421
taitoaineiden suunnittelijaopettaja

Hiiden Opiston kuvataiteen perusopetus

Hiiden Opistolla on oikeus antaa kuvataiteen perusopetusta. Opistossa kurssi kulkee nimellä  Kuvataiteen peruskurssi, ja sen opetus seuraa opetushallituksen määrittelemää kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa. Kuvataiteen puolella opiston opetus on suunnattu aikuisille.

Syksyllä 2018 Lohjalla alkaa uusi nelivuotinen kurssikokonaisuus juuri lanseeratun uuden taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Kurssilla opitaan eri tekniikoita, tutustutaan kuvataiteeseen sen historiasta aina nykytaiteeseen, opitaan katsomaan, kokemaan ja tekemään kuvataidetta.

Opiskelu on tavoitteellista ja tähtää kuvataiteen perustaitojen ja -tietojen lisäksi kehittämään opiskelijan omaa taidekäsitystä ja kunkin opiskelijan persoonallista ilmaisua.

Lisätietoja:
Maija Junno – 044 369 1422
päätoiminen taideaineiden opettaja

Helena Kontion taiteen perusopetuksen lopputyö oli esillä Lohjan kaupungin kirjastossa
Helena kontio esitteli taiteen perusopetuksen lopputyötään Lohjan kaupungin kirjastossa.
Helena Kontion yhteisötaideteos rakentuu
Helena Kontion yhteisötaideteos Tunteiden varjo