Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I, 2 op

Opintojakso on tarkoitettu kaikille oikeustieteen opiskelun ja oikeudellisen ajattelun perusteista kiinnostuneille avoimen yliopiston opiskelijoille sekä oikeustieteen sivuaineopiskelijoille.

Sisältö:

Verkkoluentoja 25 t (+3 t)

 • Oikeus ja oikeudelliset ilmiöt yhteiskunnassa
 • Oikeudelliset käsitteet ja oikeudenalajaotuksen yleispiirteet
 • Oikeudellinen sääntely Lainsäädäntö ja sen synty
 • Oikeuden kansainvälisiä, ylikansallisia ja globaaleja ulottuvuuksia
 • Tuomioistuinten toiminta
 • Oikeudellisen tiedonhaun perusteet
 • Opiskelutaidot

Etäopetusta 16 t: 13.9., 15.9., 18.9., 21.9., ma klo 17.00-20.15

Katso Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I opintojakson opintosuunnitelma (Turun avoimen yliopiston sivuilla)

Hinta ja ilmoittautuminen

Opintojakson kurssimaksu Hiiden Opistolle 89 €
Opintojakson kurssimaksu Turun avoimelle yliopistolle 30 €

Ilmoittautuminen Hiiden Opistoon käynnistyy 1.6.2023

Ilmoittautumisen Turun avoimeen yliopistoon 28.8. alkaen.


Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op

Sisältö

Perhe- ja jäämistöoikeuden sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeuden yleisiä oppeja ja siten, että velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden merkitys erityissääntelyn taustalla konkretisoituu. Kurssilla huomioidaan myös kansainvälistyvät suhteet ja tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten sovellettavan lain valinta tapahtuu valtioiden rajat ylittävissä perimystilanteissa.

Kurssin osa-alueita ovat:

 • Parisuhdeoikeus (ml. avioliitto-oikeus)
 • Lapsi- ja edunvalvontaoikeus
 • Perintö- ja testamenttioikeus
 • Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus

Suoritustavat: kirjallinen tentti, vapaaehtoiset harjoitustehtävät ja ryhmätapaamiset tuutorin johdolla.

Ryhmätapaamiset Google Meetissä:

 • ma 11.3. klo 17.00-20.15
 • ma 25.3. klo 17.00-20.15
 • ma 8.4. klo 17.00-20.15

Luentopäivät:

 • ti 19.3. klo 17-21
 • ke 20.3. klo 17-21
 • to 21.3. klo 17-21
 • ti 26.3. klo 17-21
 • ke 27.3. klo 17-21
 • to 28.3. klo 17-21
 • Lisäpistehtävä-luento: ke 10.4. klo 17-21 (ei tallenneta, niille ketkä tekevät lisäpistetehtävän)

Katso Perhe- ja jäämistöoikeus -opintojakson opintosuunnitelma (Turun avoimen yliopiston sivuilla)

Tenttiminen

Tenttiminen valvotusti Moodle-tentteinä omalla tai opiston tietokoneella Hiiden Opiston tilassa.

Tenttipäivät (klo 18-21):

 • ke 17.4.
 • to 6.6.
 • ke 14.8.

Lisäpistetehtävän palautus Moodlessa: to 4.4. klo 23:59 mennessä. Tenttiin ilmoittaudutaan oppilaitokselle oppilaitoksen ohjeiden mukaan.

Ilmoittautuminen Hiiden Opistoon käynnistyy 8.11.2023

Ilmoittautumisen avautuminen Turun avoimeen yliopistoon ilmoitetaan noin viikkoa ennen opintojakson alkua.