Avoimen yliopiston opintoihin ilmoittautuminen käynnistyy 1.6.2022

Avoimen yliopiston opintoja Hiiden Opistossa 2022_2023
Avoimen yliopiston opintoihin ilmoittautuminen käynnistyy 1.6. Hiiden Opistossa!

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Kasvatustieteen opinnot hyödyttävät monilla aloilla, esim. ammatillisessa opettajankoulutuksessa ja luokanopettajan koulutuksessa, lisäksi tervetulleita ovat kaikki kasvatuksellisista asioista kiinnostuneet ja välivuotta viettävät ylioppilaat. Kasvatustieteen perusopintojen päämääränä on tieteellisen ajattelutavan ja käsitteellisen välineistön kehittäminen, joka auttaa kasvun sekä kasvatus-, koulutus- ja opetuskäytännön kriittistä ymmärtämistä.

Kasvatustieteen opintoja voivat hyödyntää opettajakoulutukseen hakeutuvat, ammatillisiin opintoihin suuntautuvat opettajat.

Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op

Aiotko hakea varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen tai tarvitsetko kasvatustieteellistä tietoa työssäsi pienten lasten parissa?

Opintojaksolla perehdytään mm. perheen merkitykseen lapsen kehityksessä, kasvussa ja oppimisessa sekä kasvatusyhteistyöhön vanhempien kanssa.  Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka sisältää neljä pienryhmätapaamista sekä itsenäistä opiskelua.

Psyykkiset traumat 3 op

Opintojakson tavoitteena on lisätä traumojen ymmärtämistä yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on antaa valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen.

Opintojakso soveltuu ammattitaidon kehittämiseen henkilöille, jotka työssään tai opinnoissaan tarvitsevat opintojaksojen sisältöön liittyvää tietoa sekä yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opinnot hyväksytään osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Lue lisää