Tervehdys 75-vuotiaalle opistolle

vapaata sivistystyötä 75 vuotta

Suomen menestystarina on ihme. Ympäri maailmaa tullaan katsomaan, miten tästä pienestä ja köyhästä maasta tuli niin monella mittarilla maailman paras. Menestykseen on monta syytä ja sattumallakin on oma osuutensa. Yksi selitys on kuitenkin mielestäni ylitse muiden: pienessä maassa ymmärrettiin, että suurin mahdollisuutemme on sivistyksessä, jonka tulee olla jokaisen ulottuvilla. Sivistyksessä on kansan voima, sanottiin.

Kansalaisopistotoiminnan taustalla on ajatus, että paras yhteiskunta syntyy siten, että jokaisella yhteiskunnan jäsenellä on mahdollisuus kehittää itseään, oman ihmisyytensä tietoja ja taitoja läpi elämänsä. Tämän ajatuksen varassa työväen- ja kansalaisopistoja alettiin perustaa ympäri Suomea vuosisadan vaihteesta lähtien. Hyvien kokemusten perusteella toiminta laajeni ja sai uutta vauhtia sotien jälkeisestä jälleenrakennushengestä. Tähän vaiheeseen ajoittuu myös Hiiden Opiston edeltäjän Lohjan työväenopiston synty.

Hiiden Opistolle on ollut alusta lähtien suuri kysyntä alueellamme, joka on ollut vahvaa teollisuustyöväestön ja maatalouden aluetta. Lukemattomat alueemme ihmiset ovat vuosikymmenten varrella saaneet opistosta itselleen ja omalle kasvulleen sopivaa ainesta.

Tänäkin päivänä Hiiden Opisto on monille uuden osaamisen, tiedon ja taidon sekä uusien sosiaalisten suhteiden lähde. Siksi sen vaikutus ja arvo toiminta-alueellaan on edelleenkin arvaamattoman suuri.

Matkan varrella opisto on elänyt kulloisessakin ajassa. Niinpä sillä on aina ollut tarjota tuoreita, kuhunkin aikakauteen sopivia oppisisältöjä. Opiston kurssitarjonnan ajanmukaisuus ja monipuolisuus yllättää aina. Ei ihme, että Hiiden Opiston opinto-opas on odotettu julkaisu monessa kodissa.

Merkkivuonna on paikallaan osoittaa lämmin kiitos kaikille opiston toimintaan matkan varrella osallistuneille: henkilöstölle, kurssien vetäjille ja aktiivisille opiskelijoille. Teette toiminnallanne Lohjasta ja koko alueestamme parempaa. Pidän selvänä, että myös tulevaisuudessa niin Suomen kuin läntisen Uudenmaankin menestys perustuu monipuoliselle sivistykselle ja inhimilliselle osaamiselle. Hiiden Opistolla on siis edelleen selvä tehtävä, ja työ jatkuu.

Onnittelut 75-vuotiaalle opistolle!

Mika Sivula
Lohjan kaupunginjohtaja