Lääketiede

Psyykkiset traumat opintojakso

Psyykkiset traumat 3 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut ymmärrys traumojen yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Lisäksi hänellä on valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen. Opintojakso sisältyy useisiin opintokokonaisuuksiin Turun yliopistossa – lue lisää.

Sisältö

  • Kriisien kulku ja traumasta selviytymisen keinot
  • Trauman vaikutukset ihmisen hyvinvointiin
  • Trauman asteen arviointimenetelmät
  • Selviytymiskeinot traumaattisen tapahtumien/traumaattisen historian kanssa
  • Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen
  • Traumahoito ja päihdekuntoutus

Hinta ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ensin Hiiden Opistoon ja sitten Turun avoimeen yliopistoon. Ilmoittautuminen Hiiden Opistoon 1.6.2022 alkaen ja Turun yliopistoon 1.9.2022 alkaen.

  • Hiiden Opiston opintomaksu 85 € / lukukausi
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 45 € (maksetaan Turun avoimeen yliopistoon)

Ilmoittaudu Psyykkiset traumat 3 op opintojaksolle Hiiden Opistoon 1.6. 2022 alkaen

⇒ Ilmoittaudu Psyykkiset traumat 3 op opintojaksolle Turun avoimeen yliopistoon (linkki tulossa)

Suoritustavat

Ennen opetuksen alkua on kirjallisuuteen pohjautuva alkutentti Moodlessa. Alkutentin tavoitteena on varmistua siitä, että opiskelijalla on halussaan tarvittavat peruskäsitteet ja lähtötiedot opintojakson opetuksen alkaessa. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppimispäiväkirja luentojen sekä asiantuntijapaneelien / pienryhmäopetuksen pohjalta. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Toteutustavat

  • Luennot 10 t. Luennot pidetään lähiopetuksena Turun yliopistossa ja ne välitetään reaaliaikaisesti verkossa. Luennoista tulee mahdollisesti myös tallenteet.
  • Opintoryhmät 4 t lähitapaamisia tuutorin ohjauksessa.

Ajankohta

Alustava aikataulu / Syksy 2022

Alustava syksyn 2022 aikataulu (reaaliaikainen lähiluento Turussa, josta tulee luentotallenne luennoitsijan luvalla katsottavaksi oppimispäiväkirjan palautukseen asti).

vko 40 – 43 alkutentti Moodle-alueella 3.–31.10.2022

vko 42 LUENTO ti 18.10 klo 16.15–17.45 Traumatisoituminen, persoonallisuushäiriöt ja persoonaltaan traumatisoituneen kohtaaminen, Professori Jyrki Korkeila

vko 43 – 45 LUENTO aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

vko 45 – 46 OPINTORYHMÄ Traumatisoituminen – yksilö: aiheen lähestyminen tapausesimerkkien pohjalta

vko 47 LUENTO ma 21.11 klo 16.15-17.45 Vakava traumatisoituminen psykososiaalisena ilmiönä: Pakolaislasten ja -nuorten kompleksi traumatisoituminen ja traumaattisista kokemuksista selviytyminen, PsT, Dos. Kirsi Peltonen

vko 48 LUENTO ma 28.11 klo 16.15-17.45 Traumaattisten tilanteiden muistaminen ja muistivääristymien riski, Oikeuspsykologian Dos., psykologi Julia Korkman

vko 49 OPINTORYHMÄ Traumatisoituminen – yhteiskunta: aiheen lähestyminen tapausesimerkkien pohjalta

Oppimispäiväkirjan palautus pe 16.12.2022 mennessä.

Oppimateriaalit

Myöhemmin ilmoitettava kirjallisuus sekä artikkelimateriaali.