Lääketiede

Psyykkiset traumat opintojakso

Psyykkiset traumat 3 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut ymmärrys traumojen yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Lisäksi hänellä on valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen. Opintojakso sisältyy useisiin opintokokonaisuuksiin Turun yliopistossa – lue lisää.

Sisältö

  • Kriisien kulku ja traumasta selviytymisen keinot
  • Trauman vaikutukset ihmisen hyvinvointiin
  • Trauman asteen arviointimenetelmät
  • Selviytymiskeinot traumaattisen tapahtumien/traumaattisen historian kanssa
  • Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen
  • Traumahoito ja päihdekuntoutus

Hinta ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ensin Hiiden Opistoon ja sitten Turun avoimeen yliopistoon. Ilmoittautuminen Hiiden Opistoon 1.6.2022 alkaen ja Turun yliopistoon 1.9.2022 alkaen.

  • Hiiden Opiston opintomaksu 85 € / lukukausi
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 45 € (maksetaan Turun avoimeen yliopistoon)

Ilmoittaudu Psyykkiset traumat 3 op opintojaksolle Hiiden Opistoon 1.6. 2022 alkaen

⇒ Ilmoittaudu Psyykkiset traumat 3 op opintojaksolle Turun avoimeen yliopistoon (linkki tulossa)

Suoritustavat

Ennen opetuksen alkua on kirjallisuuteen pohjautuva alkutentti Moodlessa. Alkutentin tavoitteena on varmistua siitä, että opiskelijalla on halussaan tarvittavat peruskäsitteet ja lähtötiedot opintojakson opetuksen alkaessa. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppimispäiväkirja luentojen sekä asiantuntijapaneelien / pienryhmäopetuksen pohjalta. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Toteutustavat

  • Luennot 10 t. Luennot pidetään lähiopetuksena Turun yliopistossa ja ne välitetään reaaliaikaisesti verkossa. Luennoista tulee mahdollisesti myös tallenteet.
  • Opintoryhmät 4 t lähitapaamisia tuutorin ohjauksessa.

Ajankohta

Alustava aikataulu / Syksy 2022

vko 40‐43 alkutentti Moodle‐alueella 3.10‐31.10
vko 44 luento
vko 45 opintoryhmä
vko 46 luento
vko 47 luento
vko 48 luento
vko 49 Opintoryhmä
vko 50 Oppimispäiväkirjan palautus pe 16.12.2022 mennessä.

Oppimateriaalit

Myöhemmin ilmoitettava kirjallisuus sekä artikkelimateriaali.