Lääketiede

Psyykkiset traumat opintojakso

Psyykkiset traumat 3 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut ymmärrys traumojen yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Lisäksi hänellä on valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen. Opintojakso sisältyy useisiin opintokokonaisuuksiin Turun yliopistossa – lue lisää.

Sisältö

  • Kriisien kulku ja traumasta selviytymisen keinot
  • Trauman vaikutukset ihmisen hyvinvointiin
  • Trauman asteen arviointimenetelmät
  • Selviytymiskeinot traumaattisen tapahtumien/traumaattisen historian kanssa
  • Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen
  • Traumahoito ja päihdekuntoutus

Hinta ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ensin Hiiden Opistoon ja sitten Turun avoimeen yliopistoon. Ilmoittautuminen Hiiden Opistoon 1.6.2022 alkaen ja Turun yliopistoon 11.8.2022 alkaen.

  • Hiiden Opiston opintomaksu 85 € / lukukausi
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 45 € (maksetaan Turun avoimeen yliopistoon)

Ilmoittaudu Psyykkiset traumat 3 op opintojaksolle Hiiden Opistoon 1.6. 2022 alkaen

Ilmoittaudu Psyykkiset traumat 3 op opintojaksolle Turun avoimeen yliopistoon

Suoritustavat

Ennen opetuksen alkua on kirjallisuuteen pohjautuva alkutentti Moodlessa. Alkutentin tavoitteena on varmistua siitä, että opiskelijalla on halussaan tarvittavat peruskäsitteet ja lähtötiedot opintojakson opetuksen alkaessa. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppimispäiväkirja luentojen sekä asiantuntijapaneelien / pienryhmäopetuksen pohjalta. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Toteutustavat

  • Luennot 10 t. Luennot pidetään lähiopetuksena Turun yliopistossa ja ne välitetään reaaliaikaisesti verkossa. Luennoista tulee mahdollisesti myös tallenteet.
  • Opintoryhmät 4 t lähitapaamisia tuutorin ohjauksessa. Lohjan lukio, luokka A104, Rantapuisto 39, Lohja.

Aikataulu

TEEMA I – Traumat yksilön näkökulmasta

vko 42 LUENTO ti 18.10 klo 16.15–17.45 paikka: OJ (Medisiina C) Traumatisoituminen, persoonallisuushäiriöt ja persoonaltaan traumatisoituneen kohtaaminen, Professori Jyrki Korkeila (reaaliaikainen etäluento, josta tulee luentotallenne katsottavaksi oppimispäiväkirjan palautukseen asti)

vko 43 LUENTO ma 24.10 klo 16.15-17.45 paikka: ilmoitetaan myöhemmin Traumojen hoito, LT Markus Heinimaa (Reaaliaikainen etäluento. Luentotallennemahdollisuus ilmoitetaan myöhemmin)

vko 45-46 OPINTORYHMÄ 10.11. klo 18.00-19.30. Traumatisoituminen – yksilö: aiheen lähestyminen tapausesimerkkien pohjalta

 

TEEMA II – Traumat yhteiskunnan näkökulmasta

vko 47 LUENTO ma 21.11 klo 16.15-17.45 paikka: Agora ls.XXI (Agora) Vakava traumatisoituminen psykososiaalisena ilmiönä: Pakolaislasten ja -nuorten kompleksi traumatisoituminen ja traumaattisista kokemuksista selviytyminen, PsT, Dos. Kirsi Peltonen (reaaliaikainen etäluento, josta tulee luentotallenne katsottavaksi oppimispäiväkirjan palautukseen asti)

vko 48 LUENTO ma 28.11 klo 16.15-17.45 paikka: Agora ls.XXI (Agora) Traumaattisten tilanteiden muistaminen ja muistivääristymien riski Oikeuspsykologian dosentti, psykologi Julia Korkman (reaaliaikainen etäluento, josta tulee luentotallenne katsottavaksi oppimispäiväkirjan palautukseen asti)

vko 49  OPINTORYHMÄ 8.12. klo 18.00-19.30. Traumatisoituminen – yhteiskunta: aiheen lähestyminen tapausesimerkkien pohjalta

Oppimispäiväkirjan palautus pe 16.12.2022 mennessä.

Oppimateriaalit

Poijula S. 2020. Resilienssi: muutosten kohtaamisen taito. Helsinki: Kirjapaja.

Myöhemmin ilmoitettava artikkelimateriaali.