Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op

kasvatustieteiden-perusopinnot

Sisältö

 • perheen määrittely ja moninaiset perheet
 • perhe eri tieteiden näkökulmasta
 • perhetutkimuksen tuloksia ja näköaloja
 • kasvatusvuorovaikutus
 • kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa
 • perhe ja koti lapsen kasvu- ja oppimisympäristönä

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • perehtyy perheen merkitykseen lapsen kehityksessä, kasvussa ja oppimisessa
 • ymmärtää perheen ja vanhemmuuden muotoutumisen aika- ja paikkasidonnaisuuden sekä tunnistaa vanhemmaksi tuloon liittyvät ilmiöt sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.
 • tuntee keskeiset perhettä ja kasvatusta koskevat teoriat
 • kykenee tarkastelemaan perhettä eri tieteiden näkökulmasta
 • ymmärtää perheen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen ja oman roolinsa yhteistyössä
 • osaa tarkastella vanhemmuuden rakentumista ja vanhemmuuden tukemista silloin, kun lapsella on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski
 • ymmärtää erilaisen lapsen perheen arkipäivään ja vanhemmuuteen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja malleja sekä osaa soveltaa niitä myös käytännössä

Hinta ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ensin Hiiden Opistoon ja sitten Turun avoimeen yliopistoon. Ilmoittautuminen Hiiden Opistoon 1.6.2022 alkaen ja Turun yliopistoon 1.9.2022 alkaen.

 • Hiiden Opiston opintomaksu 85 € / opintojakso
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 75 € / opintojakso (maksetaan Turun avoimeen yliopistoon)

Ilmoittaudu Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op -opintojaksolle Hiiden Opistoon 1.6. 2022 alkaen

⇒ Ilmoittaudu Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op -opintojaksolle Turun avoimeen yliopistoon (linkki tulossa)


Monimuoto-opintojen aikataulu 2022-2023

Viikko 39 Opintoryhmä
Viikko 40 Opintoryhmä
Viikot 41–42 Itsenäinen opiskelu
Viikko 43 Opintoryhmä
Viikot 44–45 Itsenäinen opiskelu

Ensimmäisen esseen palautus 4.11.2022 mennessä.

Viikko 46 Opintoryhmä (lukupiirityöskentely, osallistumisvelvollisuus)
Viikot 47–50 Itsenäinen opiskelu

Toisen esseen palautus oman aikataulun mukaan viimeistään 16.12.2022 mennessä.

⇒ Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op OPS