Stressilääketiede 3 op

Lääketieteellisen tiedekunnan opintoihin kuuluva opintojakso perehdyttää stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa, kulttuurisesti sekä tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona. Lisäksi opinnoissa tutustutaan tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona. Opinnot ovat Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hyväksymien opetussuunnitelmien mukaisia. Opintoihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot sopivat ammattitaidon kehittämiseen erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatusalalla työskenteleville tai alaa opiskeleville.

Opintojen sisältö

Asiantuntijaluennot Moodlessa

Opintojakson luennot välitetään reaaliaikaisesti Moodlen kautta.  Opiskelijat saavat tiedon Moodleen kirjautumisesta opintojen alussa. Opiskelijat katsovat luennot omalta tietokoneeltaan Moodle-alueelta avautuvan linkin kautta. Ohjeet seuraamiseen löytyvät Moodlesta. Opintojakson luennoista tulevat tallenteet, jotka ovat katsottavissa viimeiseen tenttiin asti jokaisen luennoitsijan luvalla.

Tenttiminen Hiiden Opistossa

Tentit suoritetaan Turun avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä, tenttimispaikkana Hiiden Opisto.

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää sähköpostiin tarja.saarinen@lohja.fi. Ilmoita viestissä oma nimesi, oppiaine, opintojakso, tenttimispäivä ja kirjallisuus.

 • I tentti 13.11.2019 klo 18 – 21
 • II tentti 15.1.2020 klo 18 – 21
 • III tentti 11.3.2020 klo 18 – 21

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty /hylätty. Opinnot hyväksytään osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Kirjallisuus

Toppinen, S. & Tanner-Ahola, K. (toim.) 2012. Kaikkea stressistä. Työterveyslaitos. 192 sivua. Myöhemmin ilmoitettava artikkelimateriaali (Moodlessa).

Sisältö
 • stressin perusteet
 • stressi ja mielenterveys – tutkimuksesta klinikkaan
 • prenataalistressi
 • stressi työelämässä
 • stressi ja alkoholi
 • stressi ja uni
 • stressi ja lapsettomuus
 • kulttuurinen näkökulma stressiin
 • tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi.

⇒ Lisätietoa opintojakson sisällöstä

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Ilmoittautuminen ensin Hiiden Opistoon ja sitten Turun avoimeen yliopistoon. Ilmoittautuminen Hiiden Opistoon 3.6.2019 alkaen ja Turun yliopistoon 19.8.2019 alkaen.

 • Hiiden Opiston opintomaksu 81 €
 • Turun yliopiston opintomaksu 30 €

Turun yliopisto laskuttaa yliopiston opintomaksun, 30 €, opiskelijalta yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä.

⇒ Ilmoittaudu Stressilääketieteen 3 op -opintojaksolle Hiiden Opistoon 3.6. alkaen

⇒ Ilmoittaudu Stressilääketieteen 3 op -opintojaksolle Turun avoimeen yliopistoon 9.9. alkaen

Opintojen aikataulu

 • vko 37 Luentotallenne (1,5 h) Stressin perusteet, professori Jyrki Korkeila
 • vko 38 ti 17.9. klo 16.15 – 17.45, Stressi ja mielenterveys, professori Jyrki Korkeila
 • vko 39 ti 24.9. klo 16.15 – 17.45, Stressi ja lapsettomuus, LT Varpu Jokimaa
 • vko 40 ke 2.10. klo 16.15 – 17.45, Prenataalistressi, professori Hasse Karlsson
 • vko 41 ti 8.10. klo 16.15 – 17.45, Stressi työelämässä, dosentti Tuula Oksanen
 • vko 42 ke 16.10. klo 14.15 – 15.45, Stressi ja päihteet, erikoislääkäri Jeppe Snell
 • vko 43 ti 22.10. klo 16.15 – 17.45, Kulttuurinen näkökulma stressiin – stressi, rasismi ja maahanmuuttajat, VTT Maili Malin
 • vko 44 ti 29.10. klo 16.15 – 17.45, Stressi ja uni, LT Juha Markkula
 • vko 45 ti 5.11. klo 16.15 – 17.45, Tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi, psykologi Minna Martin

Lisätietoja

Opintojen sisältö

Suunnittelija Katja Kivistö
Turun avoin yliopisto
kamkiv@utu.fi

Aikataulukysymykset

Opintosihteeri Heli Lainio
Turun avoin yliopisto
heli.lainio@utu.fi