Kasvatustiede

kasvatustieteen-perusopinnot-25 op

Perusopinnoissa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä eri näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja rakentaa ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä. Opinnoissa tutustutaan kasvatustieteen keskeisiin käsitteisiin, tutkimuskohteisiin ja selitysmalleihin.

Opintojaksot

  1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
  2. Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
  3. Kasvatuspsykologia 4 op
  4. Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op
  5. Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op

Hinta ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ensin Hiiden Opistoon ja sitten Turun avoimeen yliopistoon. Ilmoittautuminen Hiiden Opistoon 3.6.2019 alkaen ja Turun yliopistoon 19.8.2019 alkaen.

  • Hiiden Opiston opintomaksu 161 € / lukuvuosi
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 250 € / lukuvuosi (maksetaan Turun avoimeen yliopistoon)

⇒ Ilmoittaudu Kasvatustieteiden perusopintoihin Hiiden Opistoon 3.6. alkaen

⇒ Ilmoittaudu Kasvatustieteiden perusopintohin Turun avoimeen yliopistoon 19.8.-30.9.

Kenelle nämä opinnot sopivat?

Opinnot sopivat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Kasvatustiede sopii alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opinnoista on hyötyä luokanopettaja- tai lastentarhanopettajakoulutukseen tai opettajan pedagogisiin opintoihin.

Kasvatustieteiden opiskelu

  • Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kolme kertaa opintojaksolla.
  • Yhdeksän luentoa pidetään arki-iltaisin Turun yliopistossa ja ne välitetään verkko-oppimisympäristössä ja tallenteina.
  • Opintoihin sisältyy kolme tenttiä ja tarvittaessa rästitentit. Tentit järjestetään oppilaitoksessa ja Moodle-tentteinä.

Ks. Opiskelijan kokemukset monimuoto-opiskelusta!

Opintojen aloitus ja aikataulu

Aloitusohjaus verkko-oppimisympäristössä keskiviikkona 18.9.2019 klo 17.00-18.30
1. opintoryhmätapaaminen, torstaina 19.9. klo 18.00-20.30, Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, 03100 Nummela

Syksyn opintoryhmät

10.10. to 18.00-20.30
31.10. to 18.00-20.30
14.11. to 18.00-20.30
28.11. to 18.00-20.30 (läsnäolovelvollisuus)
19.12. to 18.00-20.30


Kevään opintoryhmät

9.1. to 18.00-20.30
30.1. to 18.00-20.30
27.2. to 18.00-20.30 (läsnäolovelvollisuus)
2.4. to 18.00-20.30

 

Opintojen sisältö ja kirjallisuus

⇒ Kasvatustieteen perusopinnot 25 op aikataulu 2019-2020 (pdf)