Kasvatustiede

kasvatustieteen-perusopinnot-25 op

Perusopinnoissa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä eri näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja rakentaa ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä. Opinnoissa tutustutaan kasvatustieteen keskeisiin käsitteisiin, tutkimuskohteisiin ja selitysmalleihin.

Opintojaksot

 1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
 2. Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
 3. Kasvatuspsykologia 4 op
 4. Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op
 5. Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op

Hinta ja ilmoittautuminen

 • Ilmoittaudu ensin Hiiden Opistoon ja sitten Turun avoimeen yliopistoon
 • Hiiden Opiston opintomaksu 153 € / lukuvuosi
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 250 € / lukuvuosi (maksetaan Turun avoimeen yliopistoon)

⇒ Ilmoittaudu Kasvatustieteiden perusopintoihin Hiiden Opistoon

⇒ Ilmoittaudu Kasvatustieteiden perusopintohin Turun avoimeen yliopistoon 3.9.-30.9.2018

Kenelle nämä opinnot sopivat?

Opinnot sopivat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Kasvatustiede sopii alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opinnoista on hyötyä luokanopettaja- tai lastentarhanopettajakoulutukseen tai opettajan pedagogisiin opintoihin.

Kasvatustieteiden opiskelu

 • Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kolme kertaa opintojaksolla.
 • Yhdeksän luentoa pidetään arki-iltaisin Turun yliopistossa ja ne välitetään verkko-oppimisympäristössä ja tallenteina.
 • Opintoihin sisältyy kolme tenttiä ja tarvittaessa rästitentit. Tentit järjestetään oppilaitoksessa ja Moodle-tentteinä.

Ks. Opiskelijan kokemukset monimuoto-opiskelusta!

Opintojen aloitus ja aikataulu

Aloitusohjaus verkko-oppimisympäristössä keskiviikko 19.9.2018 klo 17.00-19.00
1. opintoryhmätapaaminen, torstaina 20.9. klo 18.00-20.30, Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja
⇒ Kasvatustieteen perusopinnot 25 op aikataulu 2018-2019 (pdf)

Opintojen sisältö ja kirjallisuus

⇒ Kasvatustieteen perusopinnot 25 op sisältö ja kirjallisuus