Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikkaan tieteenalana ja ymmärtää keskeiset käsitteet ja lähtökohdat. Opinnoissa perehdytään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta ja poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista, elämänkaaren eri aikoina.

Opintojaksot

 1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
 2. Erityispedagogiikan perusteet 5 op
 3. Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op
 4. Oppimisen edellytykset 3 op
 5. Perusopintojen kirjallisuus 7 op
 6. Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op

Hinta ja ilmoittautuminen

 • Ilmoittaudu ensin Hiiden Opistoon ja sitten Turun Avoimeen yliopistoon
 • Hiiden Opiston opintomaksu 153 € / lukuvuosi (maksetaan Hiiden Opistoon)
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 250 € / lukuvuosi (maksetaan Turun avoimeen yliopistoon)

Ilmoittaudu Erityispedagogiikan perusopintoihin Hiiden Opistoon 15.5. alkaen

Ilmoittaudu Erityispedagogiikan perusopintoihin Turun Avoimeen yliopistoon 31.8.-31.10.2020

Erityispedagogiikan opiskelu

 • Opiskelu sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua, opintoryhmäkokoontumisia tuutorin johdolla ja luentoja verkko-oppimisympäristössä.
 • Opintoryhmä kokoontuu syyskuusta huhtikuuhun opetusohjelman mukaisesti. Aloitusohjaus pidetään syyskuussa verkkovälitteisesti.
 • Opintoryhmä kokoon tuutuutorin johdolla keskimäärin kaksi kertaa opintojaksoa kohden.
 • Luennot järjestetään arki-iltaisin Turun yliopistossa ja ne välitetään verkko-oppimisympäristössä ja mahdollisuuksien mukaan tallenteina.
 • Tentit järjestetään Moodle-tentteinä.

Opintojen aloitus ja aikataulu

Aloitusohjaus verkko-oppimisympäristössä tiistaina 8.9.2020 klo 17.00-18.45

⇒ Erityispedagogiikan perusopintojen aikataulu 2020-2021

Opintoryhmätapaamiset

klo 17.00-19.30, Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, 03100 Nummela

Syksy

to 10.9. klo 17.00-19.30
to 1.10. klo 17.00-19.30
to 8.10. klo 17.00-19.30
to 29.10. klo 17.00-19.30
to 12.11. klo 17.00-19.30
to 19.11. klo 17.00-19.30
to 3.12. klo 17.00-19.30

Kevät

to 28.1. klo 17.00-19.30
to 18.2. klo 17.00-19.30
to 18.3. klo 17.00-19.30
to 22.4. klo 17.00-19.30

Opintojen sisältö ja kirjallisuus

⇒ Erityispedagogiikan perusopintojen 25 op OPS