Draamakasvatus

Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op

Draamakasvatuksen perusopinnot ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaista avointa yliopisto-opetusta. Opetus- ja oppimismateriaali tulee Jyväskylän yliopistosta, lähiopetuksesta vastaa Hiiden Opisto.

Draamakasvatuksen perusopintojen 25 op keskeiset oppimistavoitteet ovat:

 • draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä oppimisprosessissa
 • hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää
 • perustella draaman taidemuotona
 • perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana
 • opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa

Hinta

 • Hiiden Opiston opintomaksu 690 € / lukuvuosi
 • Laskutus kahdessa erässä: syyslukukausi 345 €, kevätlukukausi 345 €
 • Sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston opintomaksun

⇒ Ilmoittaudu Draamakasvatuksen perusopintoihin

Alustava ilmoittautuminen 24.8. saakka

Alustava ilmoittautuminen Draamakasvatuksen perusteisiin on käynnissä 24.8. saakka Hiiden Opistossa. Tämän jälkeen kurssikokonaisuuteen ilmoittautuneet saavat Hiiden Opistolta tietoa ilmoittautumisesta Jyväskylän avoimen yliopiston opiskelijaksi sekä kurssikokonaisuuden maksamista varten.

Kun Hiiden Opistoon ilmoittautunut opiskelija rekisteröityy Jyväskylän yliopiston järjestelmään, hän saa käyttöönsä  Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnukset. Tunnuksilla pääsee käyttämään mm. kirjaston e-aineistoja ja oppimisympäristöjä.

Opinto-oikeus Jyväskylän avoimessa yliopistossa 30.7.2019 saakka.

Opintojaksot

Opintojaksot viikonloppuisin: lauantaina klo 9.00-15.45 ja sunnuntaina 9.00-15.00

Syyslukukausi

 • Draamakasvatuksen perusteet, 15.-16.9.2018, opettaja Elina Rainio
 • Genreajattelu draamakasvatuksessa, 29.-30.9.2018, opettaja Elina Rainio
 • Improvisaatio, 27.-28.10.2018, opettaja Anna Rimpinen
 • Dramaturgian perusteet, 10.-11.11.2018, opettaja Sussa Lavonen
 • Tanssi- ja liikeimprovisaatio, 24.-25.11.2018, opettaja Anna Rimpinen

Kevätlukukausi

 • Prosessidraaman dramaturgia, 19.-20.1.2019, opettaja Elina Rainio
 • Näyttelijäntyö, 2.-3.2.2019, opettaja Elina Kilkku
 • Prosessidraaman ohjaaminen, 2.-3.3.2019, opettaja Elina Rainio
 • Ohjaajantyö, 16.-17.3.2019, opettaja Elina Kilkku
 • Draamaopettaja taiteilijana, 30.-31.3.2019, opettaja Elina Rainio

Kenelle nämä opinnot sopivat?

Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Opiskelu soveltuu esimerkiksi opettajille, ilmaisutaidon opettajille, teatterikerhojen vetäjille, lastentarhanopettajille, nuoriso-ohjaajille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita oman ilmaisunsa kehittämisestä. Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi.

Draamakasvatuksen opiskelu

Opetusmuotoina ryhmätapaamiset, oppimistehtävät ja verkossa opiskelu.

⇒ Ilmoittaudu Draamakasvatuksen perusopintoihin