Aikuiskasvatustiede

aikuiskasvatustiede

Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op

Opintojakso on osa Aikuiskasvatustieteen perusopintoja. Opintojakson aikana perehdytään aikuisen oppimisen psykologisiin perusteisiin. Aiheina ovat mm. ammatillinen kasvu, oppiminen työelämässä ja ryhmäilmiöt.

Opintoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä, luennot verkko-oppimisympäristössä ja työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä.

Sisältö

 • aikuiskasvatuksen psykologian keskeiset suuntaukset
 • aikuiset oppijoina
 • asiantuntijuus ja sen kehittyminen
 • ammatillinen kasvu ja identiteetti
 • aikuisen oppimisen erityiskysymyksiä

Opintojen aikataulu

7.1.-12.2.2020

viikko 2

 • Opintoryhmä omassa oppilaitoksessa
 • Verkkoluento / yliopistonlehtori Tiina Tuijula

viikko 3

 • Luento / yliopistonlehtori Tiina Tuijula to 16.1.2020 klo 17.30–20.00 seminaarihuone 357 A, Educarium, Assistentinkatu 5, 3. krs. Luennolle voi osallistua verkon kautta kotikoneelta tai katsoa tallenteena myöhemmin.
 • Ilmoittautuminen verkko-osuuteen 17.1.2020 mennessä.

viikot 4–6

 • Verkkotyöskentely

viikko 5

 • Opintoryhmä omassa oppilaitoksessa

viikko 7

 • Moodletentti ke 12.2.2020 klo 18.00–14.2.2020 klo 18.00 (11.–13.12.2019, 15.–17.4, 10.–12.6., 19.–21.8., loka- ja joulukuussa v. 2020)

⇒ Lue lisää opintojakson aikataulusta ja opintojakson sisällöstä

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Ilmoittautuminen ensin Hiiden Opistoon ja sitten Turun avoimeen yliopistoon. Ilmoittautuminen Hiiden Opistoon 3.6.2019 alkaen ja Turun yliopistoon 27.11.2019 alkaen.

⇒ Ilmoittaudu Aikuiskoulutuksen psykologian opintojaksolle Hiiden Opistoon 3.6. alkaen.
⇒ Ilmoittaudu Aikuiskoulutuksen psykologian opintojaksolle Turun yliopistoon 27.11. alkaen

Opintomaksut opiskelijalle

 • Hiiden Opiston opintomaksu 81 €
 • Turun yliopiston opintomaksu 40 €

Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op

Opintojakso on osa Aikuiskasvatuksen perusopintoja. Opiskelun aikana syvennytään mm. aikuiskoulutuksen moninaiseen toimintakenttään, koulutuksen merkitykseen aikuisen elämässä, aikuispedagogiikkaan, oppimiseen työelämässä, henkilöstökoulutukseen ja työhyvinvointiin.

Opintoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä, luennot verkko-oppimisympäristössä ja työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä.

Sisältö

 • aikuiskasvatuksen toimintakenttä: muodot ja järjestelmät
 • aikuiskoulutuksen ajankohtaisia ja kansainvälisiä kysymyksiä
 • työelämä, oppiminen ja osaamisen kehittäminen
 • koulutus aikuisen elämässä
 • aikuispedagogisia kysymyksiä

Opintojen aikataulu

24.2.-1.5.2020.

viikot 9–11

 • Opintoryhmä omassa oppilaitoksessa
 • Verkkoluentotallenteet / Nina Haltia, Anne Laiho, Pertti Laine, Heikki Silvennoinen, Ulpukka Isopahkala-Bouret

viikot 10–15

 • Projektityöskentelyä

viikko 16

 • Opintoryhmä omassa oppilaitoksessa (läsnäolovelvollisuus)

viikko 17

 • Opintoryhmä omassa oppilaitoksessa (läsnäolovelvollisuus)

viikko18

 • Oppimispäiväkirjan ja projektityön viimeistely ja palautus 1.5.2020 mennessä

⇒ Lue lisää opintojakson aikataulusta ja sisällöstä

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Ilmoittautuminen ensin Hiiden Opistoon ja sitten Turun avoimeen yliopistoon. Ilmoittautuminen Hiiden Opistoon 3.6.2019 alkaen ja Turun yliopistoon 27.11.2019 alkaen.

⇒ Ilmoittaudu Aikuis- ja työelämänkoulutuksen opintojaksolle Hiiden Opistoon.
⇒ Ilmoittaudu Aikuis- ja työelämänkoulutuksen opintojaksolle Turun yliopistoon

Opintomaksut opiskelijalle

 • Hiiden Opiston opintomaksu 81 €
 • Turun yliopiston opintomaksu 50 €

Kenelle nämä opintojaksot sopivat?

 • kaikille aikuisen oppimisesta ja ohjaamisesta kiinnostuneille
 • tutkinto-opintoihin tähtääville valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuus avoimen yliopiston väylähakuun tai maisterihakuun
 • opettaja- ja ohjaajaopintoihin hakeutuville
 • sivuaineeksi useisiin tutkintoihin
 • ammatilliseksi lisäkoulutukseksi aikuiskouluttajille ja -opettajille, henkilöstön kehittäjille ja aikuisten parissa työskenteleville