Opiskele avoimessa yliopistossa

Hiiden Opistossa voi opiskella yliopisto-opintoja monimuoto-opetuksena, joka sisältää tuutorin ohjaamaa verkko-opiskelua ja opintoryhmätyöskentelyä. Avoimen yliopiston opintosuoritukset kuuluvat yliopiston tutkintoihin ja suoritetuista opintokokonaisuuksista saa todistuksen. Opinnot on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille koulutustaustasta riippumatta.

Opinnoista kiinnostuneet arvioivat itse edellytyksensä osallistua yliopistotasoisiin opintoihin mm. opinnoissa vaadittavan kielitaidon suhteen. Mikäli opinnoissa vaaditaan edeltäviä opintoja, niistä mainitaan opetusohjelmassa ilmoittautumisohjeiden yhteydessä.

⇒ Lue lisää opiskelusta Turun avoimessa yliopistossa.

Koulutustarjonta 2019-2020

⇒ KASVATUSTIEDE: Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
⇒ PSYKOLOGIA: Psykologian opinnot 15 op
⇒ AIKUISKASVATUSTIEDE: Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op
⇒ AIKUISKASVATUSTIEDE: Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op
⇒ LÄÄKETIEDE: Stressilääketiede 3 op