Etäopetus

Hiiden Opistossa voi opiskella monimuoto- ja verkko-opintoja. Monimuoto-opiskelu sisältää itsenäisen verkossa työskentelyn lisäksi lähiopetuskertoja. Verkko-opiskelussa tarvitaan toimiva sähköpostiosoite ja sujuvat atk-käyttötaidot.

Joustavat opiskelumuodot Hiiden Opiston kurssitarjontaan:

Etä- ja yhdistelmäopetus

Etäopetus: 

Etäopiskelu tarkoittaa aikaan ja paikkaan sitomatonta opiskelua. Yleensä etäopiskelu on verkossa opiskelua, joka sisältää reaaliaikaisia oppitunteja tai luentoja.

Yhdistelmäopetus:  

Yhdistelmäopetuksessa osa ryhmästä on läsnä opetustilassa ja osa etänä verkkoyhteydellä. Opetus on siis lähiopetuksen ja etäopetuksen samanaikainen opetustilanne. 

Tietoa etäopetuksesta on kerätty Hiiden Opiston Peda.nettiin:
https://peda.net/lohja/hiiden-opisto/etaopetus

Verkko-opetus

Hiiden Opistossa voi opiskella myös pelkästään verkossa. Opiskelumateriaalit jaetaan verkon välityksellä viikoittain tai kurssin alettua. Opiskelijalta edellytetään hyviä tietoteknisiä taitoja ja kykyä itsenäiseen opiskeluun ja opiskelun aikatauluttamiseen.

Etäopetus Hiiden Opisto