Avoimen yliopiston opintojen ilmoittautuminen käynnissä!

Avoin yliopisto-opetus Hiiden Opistossa
Hiiden Opistossa opiskellaan lukuvuonna 2018-2019 kasvatustieteitä, erityispedagogiikkaa, psykologiaa ja draamakasvatusta. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka toteutetaan yhteistyössä Hiiden Opiston ja avoimen yliopiston kanssa.

Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)

Kasvatustieteen perusopintojen päämääränä on tieteellisen ajattelutavan ja käsitteellisen välineistön kehittäminen, joka auttaa kasvun sekä kasvatus-, koulutus- ja opetuskäytännön kriittistä ymmärtämistä. Kasvatustieteen opintoja voivat hyödyntää opettajakoulutukseen hakeutuvat, ammatillisiin opintoihin suuntautuvat opettajat

Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)

Opinnoissa perehdytään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatukseen ja opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Opinnot sopivat erityisopettajakoulutukseen hakeutuville tai opettajille ja koulunkäyntiavustajille tueksi työhön.

Draamakasvatuksen perusopinnot (25 op)

Draamakasvatuksessa tutkitaan ja opiskellaan toiminnallisesti draaman ja teatterin keinojen käyttämistä opetus- ja kasvatustyössä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteenosallistuvaa ja tutkivaa roolia. Draamakasvatus sopii opettajille jalastentarhanopettajille, nuoriso-ohjaajille ja nuorisotyöntekijöille, aikuiskasvattajille- ja kouluttajille, teatterikentän toimijoille, omanilmaisunsa kehittämisestä kiinnostuneille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draaman käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä.

Psykologian perusopintoja (15 op)

Psykologian opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen ihmisen psyykkisestä rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden tutkimuksesta. Opinnoissa suoritetaan kolme jaksoa: Kehityspsykologianperusteet, terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet sekä persoonallisuuspsykologianperusteet. Näiden kolmen opintojakso jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kaksi opintojaksoa lisää etäopintoina avoimeen yliopistoon.

Alustava ilmoittautuminen ja lisäinfo

Kasvatustieteen ja draamakasvatuksen opinnot on suunniteltupidettäväksi Lohjalla ja erityispedagogiikan sekä psykologian opinnot Nummelassa.

Avoimen yliopiston vastuuhenkilö
Mirja Vehovuori, 050 523 0711, mirja.vehovuori@lohja.fi

Avoimen yliopiston toimistosihteeri
Tarja Saarinen p. 019 369 1498, tarja.saarinen@lohja.fi

Ilmoittaudu alustavasti avoimen yliopiston opintoihin

Lue lisää