Opiskele Avoimessa yliopistossa

Hiiden Opistossa opiskellaan lukuvuonna 2019-2020 kasvatustieteen perusteita 25 op, psykologian perusopintoja 15 op sekä aikuiskasvatustieteen ja lääketieteen opintojaksoja.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka toteutetaan yhteistyössä Hiiden Opiston ja Turun avoimen yliopiston kanssa. Opintoja järjestetään Lohjalla ja Vihdissä.

Kiinnostaako sinua akateemiset opinnot? Haluatko tutustua yliopistotutkintoihin kuuluviin opintokokonaisuuksiin sekä itsenäiseen opiskelutyyliin? Haluatko kehittää ammatillista osaamistasi tai haaveiletko uudesta urasta?

Avoimessa yliopistossa opinto-oikeuden saa ilmoittautumisen ja opintomaksun perusteella pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Hiiden Opisto järjestää lukuvuonna 2019-2020 avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä Turun Yliopiston kanssa.

=> Ilmoittaudu täältä

Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)

Kasvatustieteen perusopintojen päämääränä on tieteellisen ajattelutavan ja käsitteellisen välineistön kehittäminen, joka auttaa kasvun sekä kasvatus-, koulutus- ja opetuskäytännön kriittistä ymmärtämistä. Kasvatustieteen opintoja voivat hyödyntää opettajakoulutukseen hakeutuvat, ammatillisiin opintoihin suuntautuvat opettajat.

Lisätietoja
⇒ KASVATUSTIEDE: Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
⇒ Ilmoittaudu

Aikuiskasvatustieteen opintojaksoja

Aikuiskasvatustieteen opinnoilla opit hahmottamaan aikuiskoulutuksen kysymyksiä alati muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä. Aikuiskasvatustieteen opinnot soveltuvat kaikille aikuisen oppimisesta ja ohjaamisesta, koulutussuunnittelusta ja -politiikasta sekä koulutuksen ja työelämän suhteista kiinnostuneille. Opinnot sopivat mm. aikuiskouluttajille ja -opettajille, koulutussuunnittelijoille, uraohjaajille ja henkilöstön kehittäjille.

Lisätietoja

⇒ AIKUISKASVATUSTIEDE: Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op
⇒ AIKUISKASVATUSTIEDE: Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op
⇒ Ilmoittaudu

Psykologian perusopintoja (15 op)

Psykologian opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen ihmisen psyykkisestä rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden tutkimuksesta. Opinnoissa suoritetaan kolme jaksoa: Kehityspsykologianperusteet, terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet sekä persoonallisuuspsykologianperusteet. Näiden kolmen opintojakso jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kaksi opintojaksoa lisää etäopintoina avoimeen yliopistoon.

Lisätietoja

⇒ PSYKOLOGIA: Psykologian opinnot 15 op
⇒ Ilmoittaudu

Lääketieteen opintoja – Stressilääketiede (3 op)

Lääketieteellisen tiedekunnan opintoihin kuuluva opintojakso perehdyttää stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa, kulttuurisesti sekä tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona. Opinnot ovat Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hyväksymien opetussuunnitelmien mukaisia. Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat kehittää ja päivittää ammattitaitoaan tai yleissivistystään lääketieteen alalla.

Lisätietoja

⇒ LÄÄKETIEDE: Stressilääketiede 3 op
⇒ Ilmoittaudu

Opintoneuvonta

Avoimen yliopiston vastuuhenkilö Hiiden Opistossa
Eija Terävä, 050 466 0646, eija.terava@lohja.fi

Avoimen yliopiston toimistosihteeri Hiiden Opistossa
Tarja Saarinen p. 044 369 1404, tarja.saarinen@lohja.fi (ma-ke 8-16)