Tiedote Hiiden Opiston opiskelijalle 17.3.2020

Hiiden Opiston kevätlukukausi keskeytyy tänään 17.3.2020 hallituksen linjausta noudattaen. Tulemme järjestämään etäopetusta niissä kursseissa, joihin etäopetus soveltuu. Tästä tiedotamme erikseen. Seuraa tiedotustamme kotisivuillamme www.hiidenopisto.fi sekä Facebookissa http://www.facebook.com/hiidenopisto

 

Meddelande till studerande vid Hiisi-Institutet 17.3.2020

Vårterminen vid Hiisi-Institutet avbryts i dag 17.3.2020 enligt de riktlinjer regeringen har fastställt. Vi kommer att ordna distansutbildning i de kurser som är lämpliga för den.  Mer information om detta kommer senare. Följ våra meddelanden på vår webbplats www.hiidenopisto.fi samt på Facebook http://www.facebook.com/hiidenopisto 

 

Lohjan kaupungin koronavirussivu => Täällä!