Hiiden Opiston tiedote 27.11.2020

Hiiden Opiston syyslukukausi päättyy lähiopetuksen osalta 29.11.2020. Kurssit, joissa on lähiopetuskertoja käynnissä, tai jotka ovat alkamassa vielä 30.11. eteenpäin järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäopetuksena. Opiskelijoille ilmoitetaan, jos opinnot jatkuvat etänä. Syyskaudelta pitämättä jääviä lähiopetuskertoja voidaan myös siirtää keväällä pidettäviksi. Tästä tiedotamme erikseen. Seuraa tiedotustamme kotisivuillamme www.hiidenopisto.fi sekä Facebookissa Facebook.com/hiidenopisto. Hiiden Opiston toimisto siirtyy puhelinpalvelemaan 30.11.- 22.12. väliseksi ajaksi. Tällöin lähipalvelua asiakkaille ei toimistossa järjestetä muuten kuin erikseen sovittaessa. Toimisto on joulutauolla 23.12.-3.1.

 

Höstterminen vid Hiisi-Institutet avslutas i fråga om närundervisningen 29.11.2020. De kurser där närundervisning pågår eller som ska börja 30.11 ordnas i mån av möjlighet i form av  distansundervisning. Studerandena kommer att meddelas om deras studier fortsätter på distans. Närundervisning som inte kan ordnas under höstterminen kan också senareläggas till våren. Mer information om detta kommer senare. Följ våra meddelanden på vår webbplats www.hiidenopisto.fi samt på Facebook Facebook.com/hiidenopisto. Kansliet betjänar per telefon under tiden  30.11- 22.12  Under den tiden ges personlig service på kansliet bara enligt separat överenskommelse. Kansliet är julstängt 23.12- 3.1.

 

5valttia_koronan_ehkäisyyn_FI_