Juttu-tupa tunneilla piirretyistä ornamenteista syntyi kaunis värityskirja

Kuvassa Markku Välimäki juuri painosta tulleen värityskirjan kanssa.

Hiiden Opiston Juttu-tupa on afaattisten henkilöiden kohtaamispaikka, joka edistää osallistumista, tukee kommunikointia ja antaa vertaistukea.

Vihtiläinen juttu-tupalainen, psykologi Markku Välimäki piirsi juttu-tupa tunneilla kauniita ornamentteja, joista päätettiin toteuttaa värityskirja. Värityskirjan toivotaan tuottavan iloa myös muille Juttu-tupa -ryhmille ympäri Suomea.

Markku Välimäki kertoo, että kuvioiden sommittelu yhteen eri tavalla on kiinnostavaa ja hän toteuttaakin itseään kuvien kautta. Värityskirjan kuviin jokainen voi itse vaikuttaa värien avulla. Markulle itsensä toteutus piirtämällä ja maalaamalla on ollut vuosien ajan tärkeä osa elämää.

 

”Värittäminen on yksi mainio meditaation muoto, ja tässä kirjassa olevat kuvat palvelevat hyvin afaatikkojen tarpeita. Kansalaisopistotyössä parhaita hetkiä ovat, ryhmästä riippumatta, tilanteet, joissa ihminen löytää sisältään jotain piilotettua ja antaa itselleen luvan tulla näkyväksi ja sanoa itselleen: Minä olen tässä! Sitä oppiminen mielestäni on: ei pelkästään tiedon ja taidon lisäämistä, vaan omien voimavarojen etsimistä, löytämistä ja käyttöön ottamista, jotta pääsisi kasvamaan yhä enemmän siksi ihmiseksi joksi on tarkoitettu.” –

Sirpa Kupulisoja
Juttu-tupa ohjaaja
Tanssi- ja teatteri-ilmaisun ohjaaja
joogaopettaja
Hiiden Opisto

Aivoliitto avaa ovia yhteistyössä kansalaisopistokentän kanssa

Maria Vinberg, Aivoliitto ry

 

”Juttu-tupa on afaattisille henkilöille suunnattua ryhmätoimintaa kansalais- ja työväenopistoissa. Toiminta on jatkuvaa, ja sitä kehitetään yhteistyössä Aivoliitto ry:n kanssa. Juttu-tupien tavoitteena on tarjota mielekästä ryhmätoimintaa ja vertaistukea osallistujille. Osallistujia tuetaan ja kannustetaan vuorovaikutukseen. Tukena käytetään esimerkiksi kuvia, kirjoittamista sekä piirtämistä.”

Maria Vinberg
puheterapeutti
Afasia ja Juttu-tupa-verkosto
Aivoliitto ry

 

Värityskirja katsottavissa täällä => Hiiden Opiston värityskirja